Psykisk helse

Inga Marte Thorkildsen: Oslo skal bli en traumeinformert by

Inga Marte Thorkildsen: Oslo skal bli en traumeinformert by

Les byråden her:"Oslo skal bli en traumeinformert by! Det høres kanskje rart og fremmed ut, men det er faktisk helt fantastisk??

Å være en traumeinformert by betyr å planlegge for og ta hensyn til at svært mange innbyggere har mange vonde erfaringer i bagasjen som preger dem i hverdagen. Det kan være erfaringer med vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt, en oppvekst i fattigdom eller med vonde opplevelser som skilsmisser, rusing, dødsfall, fengselsstraff og alvorlig sykdom i nær familie. Mange blant oss har også krigserfaringer, eller har vært på flukt.

Traumatiske opplevelser, ikke minst i barndom og ungdomstid - når hjernen formes av erfaringer - er mye mer utbredt enn vi liker å tro, og har mye større konsekvenser enn politikken har tatt innover seg så langt. Å forstå hva slike erfaringer gjør med mennesker er enormt viktig for å lykkes med å få alle med i fellesskapet. Mye av frafallet i skolen, sykefraværet i arbeidslivet, rusproblemene og helseproblemene i samfunnet vårt skyldes traumeerfaringer. Ny forskning viser dette tydelig. Men tradisjonelt har det vært lite snakket om, og svært mange har i årevis gått alene med skammen og ensomheten og en følelse av at det er dem det er noe galt med. Det må det bli slutt på.

I fjor besøkte vi i Oslo Wisconsin, USAs første traumeinformerte stat. De hadde gjort seg nydelige erfaringer med alt fra økt gjennomføring i skolen til et mer inkluderende arbeidsliv. Alt fordi de tok på seg mye briller og begynte å tenke og jobbe annerledes. Mye av dette er langt fra nytt. Men det er nytt at det gjøres med så stor grad av systematikk og så høye ambisjoner. Nå vil vi også være med!

Ingredienser som varme, forståelse, ivaretakelse og glede står sentralt i en traumeinformert tilnærming, og dessuten en tro på alle menneskers iboende ressurser. Ikke minst betyr det å legge bedre til rette for trygge og meningsfulle relasjoner. Mennesker med traumeerfaringer har ofte opplevd at noe gikk i stykker i en relasjon. Og det som går i stykker i relasjoner må også heles i relasjoner. Dermed betyr dette også et skifte i hvordan vi tenker om hjelpesystemene. Med andre ord: Ingen flere stoppeklokker!

Jeg har brent for dette i mange år, og er utrolig glad for at vi tar dette steget. Tenk hvor mange som kan få et bedre liv! Min påstand er at en traumeinformert tilnærming kommer alle innbyggere til gode. Varme, trygghet, aksept og trygge relasjoner er noe vi alle har behov for. Og plutselig en dag er det vi som står der og har opplevd noe som gjør at vi trenger den aksepten og forståelsen som ligger i det traumeinformerte blikket. Det som gjør at vi slipper skammen og selvforakten, og kan bruke kreftene på å komme tilbake til samfunnet," skriver Inga Marte Thorkildsen.

Kommentarer   

+2 #1 alice sunde 15-06-2019 06:05
hva med å begynne med fastlegene som er ofte dem man først henvender seg til i kriser i livet prof dr med har skrevet flere bøker om nettopp dette med traume hendelser i livet,den første boken Ser du meg doktor"utrolig bra.Senere pasient fra objekt til subjekt.Alle psykiatere burdeogså ta på seg NYE briller i møte med pasienter Det trengs en revolusjon i norsk psykiatri !!Utrolig mange blir retraumatisert i møte med psykiatrien spesielt på psykiatriske sykehus !
+1 #2 Inger Johanne Storlien 15-06-2019 13:53
Fint... Fint? Dette kan fort bli store, flotte, men temmelig tomme ord. "Varme, forståelse, ivaretakelse og glede". Hva legges det i dette? Hvis man bestemmer seg for at noe slikt skal komme fra kommunen, forventes det ressurser. Det vil si: Folk, Penger og Kunnskap. Hvor mye tror man at det trengs, tro?
Har man ikke tenkt nok over dette, kan det fort som å invitere til selskap uten en gang å ha kjøpt nok kaffe. Høres fint ut med en gang, men var det meningen man skulle bli tatt på ordet, eller hadde man bare lyst til å si noe koselig?
+1 #3 Sigrun Tømmerås 15-06-2019 20:13
Veldig bra, og på tide! Og jeg håper det vil være til nytte og glede for innbyggere i alle aldersgrupper, også seniorer som har strevd med senvirkninger etter tidligere traumer gjennom et langt liv.

Slik jeg forstår traumebevisste tjenester, er de en form for universell utforming. Slik en heis skaper tilgjengelighet for personer med fysiske funksjonsnedset telser, og kan brukes av alle, slik kan traumebevissthe t gjøre tjenestene brukervennlig for alle, inklusive personer med psykososiale funksjonsnedset telser etter traumer.
#4 Gry Karlsen 15-06-2019 21:35
Det skal bli interessant og spennende å se hva som kommer ut av dette.

De har en kjempestor jobb foran seg, for å få dette til - men masse lykke til!
+2 #5 Jan Hansen 16-06-2019 07:47
Positivt at det fokuseres på den lite synlige sårbarheten mange bærer på. Langsiktig og krevende arbeid. Tar tid og utholdenhet med slikt som holdningsendrin ger og treffsikre unntaksregler.

Konseptet virker litt pompøst i mangel av et bedre ord. Thorkildsen bruker store ord, "Ingen flere stoppeklokker". Dekning? Realistisk? Synes ikke å følge penger med. Hva og hvem prioriteres ned?
Savner gjennomtenkte konkrete tiltak som så evalueres.

Godt mulig det ender med enda et par gode intensjoner i diverse kommunale planer og prosedyrer for de kommunalt ansatte, som punkt 79 "ta hensyn til eventuelle traumer hos brukerne". Men for all del, glad for forsøket, selv om en mer edruelig tilnærming kanskje hadde stått seg bedre over tid.
#6 Jan Olaf Ellefsen 17-06-2019 07:12
Tvangspsykiatri påfører også traumer. Men psykiatrien forstår det ikke. Psykiatrien forveksler negative effekter av tvangspsykiatri med opprinnelig lidelse. Psykiatrien er ikke istand til å skille mellom hva som er negative effekter påført av psykiatriens egne metoder og hva som er opprinnelig lidelse. Tvangspsykiatri må forbys. Nødrettstvang er noe annet enn tvangspsykiatri .

You have no rights to post comments