Psykisk helse

Kathrine (19) tok sitt eget liv på akuttpsykiatrisk sykehus

Da hun skulle skrives ut etter ti døgn, tryglet Kathrine Skrindo om å få bli på akuttmottaket. Samme kveld tok hun livet sitt. Og psykiatrien bekrefter: -  Ei uke er lang tid i akuttpsykiatrien, fastholder avdelingsoverlege Einar Johnsen ved Psykiatrisk akuttavdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS). Sykehusansatte gjør så godt de kan, innenfor altfor knappe budsjettrammer. Det er viktig å plassere det politiske ansvaret for dimensjoneringen av psykiatrien der det hører hjemme. Det ansvaret ligger hos det politiske flertall i Oslo bystyre og i Stortinget.

Les om Kathrine Skrindo
Les kommentar fra advokat Gunhild Lærum
Les personalets reaksjon
Les Lovisenberg Sykehus sin kommentar

Legg til kommentar