Psykisk helse

Bostedsløse psykisk syke på hospits

Bruken av hospits i Oslo er halvert, skrøt byråd Margaret Eckbo for et halvt år siden. Og intet ville være bedre enn at bostedsløse tilbys bedre boforhold enn en hospitstilværelse. Men så leser vi i Dagsavisen 10. aug. at byråden etter gjennomgang av saken ikke finner grunn til å kritisere sosialkontoret i bydel Gamle Oslo for hvordan de behandlet 40-åringen som er siktet for trikkedrapet: "Da han oppsøkte sosialkontoret forklarte han at han pleide å sove hos venner. Det ble vurdert slik hen at det var bedre for han å oppholde seg hos dem i trygge omgivelser enn på hospits", sier Eckbo til Dagsavisen. Det betyr altså at når et sosialkontor skal vurdere midlertidige kriseløsninger for bostedsløse til sterkt psykisk syke er det hospits en i første rekke vurderer som alternativ. - Sosialsentrene bør aldri en gang komme på tanken å vurdere hospits som boalternativ for psykisk syke, sier Ivar Johansen.

Tillitsvalgt Ingeborg Klingberg ved Grønland sosialkontor er lettet over at trikkedrapsmannen ikke var en av hennes klienter. Ofte må hun gi psykisk syke mennesker et langt dårligere tilbud enn det de fortjener. Noen velger til slutt å ta sitt eget eller andres liv. -Jeg lurer ofte på hva som skjer med klientene mine. Særlig de jeg må sende tilbake på gata, sier hun til Dagsavisen.


Les NRK Østlandssendingen