Psykisk helse

Vi trenger det gode asylet, mer enn noen gang

Mye tyder på at myndighetenes mål om mest mulig desentraliserte tjenester rammer dem som trenger hjelpen mest. Klarest ser vi dette i de psykiatriske sykehusene, som nedbygges og avvikles. Det må tvert imot skapes og hegnes om de gode fristedene sykehusene kan være for mennesker i psykiske kriser - det flere har kalt Det gode asylet, skriver Are Saastad, leder i Gaustadklubben, Fagforbundet Gaustad sykehus.

Les mer i Aftenposten

Legg til kommentar