Psykisk helse

Innlegges innvandrere oftere enn etniske nordmenn i akuttpsykiatriske avdelinger?

Innvandrere fra ikke-vestlige land utgjør om lag en femdel av pasientene i en akuttpsykiatrisk avdeling i Oslo. Innvandrere i Lovisenberg sektors tre bydeler har ikke høyere innleggelsesrate enn andre grupper, men de synes å være psykisk sykere før de innlegges. Dette viser en retrospektiv gjennomgang av opplysninger om alle innlagte pasienter i avdelingen i 2002.


Les mer

Legg til kommentar