Psykisk helse

Psykiatrimillioner til tomme lokaler, mens tusenvis av pasienter venter på hjelp

”Stat og kommune krangler om eierskapet.. Psykiatribygg er blitt spøkelseshus. Her skulle årlig tusenvis av psykiatriske pasienter i Oslo fått hjelp. Men poliklinikken på Vindern står tom mens millionene renner ut.”, skrev Aftenposten 7. oktober i fjor.   - Jeg er helt enig med SVs Ivar Johansen: Vi kan ikke leve med å måtte vente på en løsning for Vindern DPS inntil vi er blitt enig med staten, sier hun. -Vi er nå i innspurten for å løse problemet. I løpet av et  par uker håper vi å kunne presentere en løsning.” Til bl.a.  bystyrets finanskomite skrev byrådet at de "har som siktemål å komme til en rask avklaring av disse spørsmål, slik at det kan fremmes sak for behandling i bystyret før årsskiftet.” Men intet har skjedd, og nå tar Ivar Johansen påny saken opp med byrådet. 

Byrådet
Her
 

Påbygging av Vinderen DPS
 

”Stat og kommune krangler om eierskapet.. Psykiatribygg er blitt spøkelseshus
Her skulle årlig tusenvis av psykiatriske pasienter i Oslo fått hjelp. Men poliklinikken på Vindern står tom mens millionene renner ut.”, skrev Aftenposten 7. oktober i fjor.


Dette etter at jeg noen dager i forkant hadde sendt fram et skriftlig spørsmål til byrådet om saken.


I Aftenposten samme dag kan en lese:


”Settebyråd Hilde Barstad (h) lover nå en snarlig løsning. - Jeg er helt enig med SVs Ivar Johansen: Vi kan ikke leve med å måtte vente på en løsning for Vindern DPS inntil vi er blitt enig med staten, sier hun. -Vi er nå i innspurten for å løse problemet. I løpet av et par uker håper vi å kunne presentere en løsning.”


Og 17 . oktober svarer byrådet i et skriftlig notat til byutviklingskomiteen, helse- og sosialkomiteen og finanskomiteen, som konkluderer med:


”Byrådet arbeider nå med å avklare forhold knyttet til leiekontrakt, avtale med staten, prosjektering og budsjett for påbygging av Vindern DPS. Byrådet har som siktemål å komme til en rask avklaring av disse spørsmål, slik at det kan fremmes sak for behandling i bystyret før årsskiftet.”


Men bystyret har ikke fått noen slik sak til behandling, slik byrådet lovet.


Imens renner masser av unødvendige millioner ut i sanden,- penger som i stedet kunne gått til sårt trengte pasienttiltak.

På hvilket tidspunkt kan en forvente at byrådet skjærer igjennom, og fremmer sak for bystyret som kan løse saken?
 

Oslo, 12.. jan. 2003
 
 

Ivar Johansen
Medlem av bystyrets finanskomite
 


Legg til kommentar