Psykisk helse

En historie fra virkeligheten

Det skjedde en lørdag kveld. En jente i 20-åra oppsøker sin bestevenninde, og det skal vise seg å være i grevens tid. Venninden har akkurat begått selvmordsforsøk, og hjelp blir – denne gangen – heldigvis tilkalt i tide. Hun blir innlagt på psykiatrisk avdeling på Ullevål, men utskrevet igjen dagen etter. Utskrevet uten noen oppfølging. Bare med beskjeden: du får selv ta kontakt med primærlegen din.  Et eksempel, men ikke unikt.

Må det være slik? Er Norge et fattig land? Er Oslo en fattig kommune? spurte Ivar Johansen da Oslo bystyre vedtok å foreta betydelige budsjettkutt innenfor blant helse, psykiatri, skole og bydel. 

OsloBystyre 21. juni 2000
Ivar Johansen, SV
 

Sak 403 Justering av Oslo kommunes drifts- og kapitalbudsjett 2000


Ordfører,


Det skjedde lørdag kveld. En jente i 20-åra oppsøker sin bestevenninde, og det skal vise seg å være i grevens tid. Venninden har akkurat begått selvmordsforsøk, og hjelp blir – denne gangen – heldigvis tilkalt i tide. Hun blir innlagt på psykiatrisk avdeling på Ullevål, men utskrevet igjen dagen etter. Utskrevet uten noen oppfølging. Bare med beskjeden: du får selv ta kontakt med primærlegen din.


Et eksempel, men ikke unikt. Dette er vel en konsekvens av, som byrådet skriver i den tertialrapporten som står som senere sak på dagsorden. Psykiatriledelsen prøver bevisst - på grunn av den økonomiske situasjonen - å dempe aktiviteten, bl.a. ved å redusere antall liggedøgn. Og konsekvensen: sterkt deprimerte, sucidale, 20-åringer blir avvist av hjelpeapparatet.


Må det være slik? Er Norge et fattig land? Er Oslo en fattig kommune?


Det er grunn til å minne om at den norske stat sitter med svimlende 264 milliarder på bok. Det såkalte oljefondet, som flertallspartiene på Stortinget mener en ikke kan bruke selv en liten flik av for offentlig velferd i kommunene.


Det er grunn til å minne om at Oslo kommune kunne disponert 650 millioner mer i årlige skatteinntekter, om ikke bystyreflertallet hadde sagt at det er viktigere med skattelettelser enn velferdsproduksjon. Den (sitat) : ”svekkelse i kommunens økonomiske handlefrihet” er blant annet et resultat av bevisste beslutninger fra flertallet i dette bystyret.


SV har advart. Mot urealitisk eiendomssalgbudsjettering. Mot byrådets manglende gjennomføringsevne. Mot å prioritere skattelettelse i en tid hvor helt vitale offentlige velferdsoppgaver står i kø. Det er en konsekvens av en slik politikk at for eksempel psykiatrien nå må redusere planlagt aktivitetsnivå med 27 millioner kroner. At Osloskolen må redusere driftsrammen med 15 millioner. Eller at bydelene må redusere aktivitetsnivået med over 100 millioner.


Når bydeler skriver at dette går på grensen av at de kan gi funksjonshemmede og barn selv den lovpålagte minimumshjelp eller sykehusene skriver at dette ”vil ramme pasientene hardt” kan ikke SV følge flertallet. Dette ville ramme sterkt hjelpetrengende i urimelig grad. Kommunen har alltid lånt penger for å finansiere viktige investeringer. Byrådet skriver selv: ”Oslo kommunes gjeld er mindre enn i siste halvdel av 1980-årene, noe som betyr at kommunens handlefrihet nå er bedre”. Kommunen har i dag en langsiktig lånegjeld på 5,8 milliarder. SV vil  ta opp lån på beskjedne 108 millioner til investeringer, for å skjerme driftsrammene for bl.a. viktige hjelpetiltak for barn og unge. Det lyder ikke troverdig når Høyre med bred penn hevder det er uansvarlig å øke lånerammen med 2 - beskjedne to - prosent.


Men, ordfører, når det er sagt; SV er glad for subsidiært å kunne være med på å danne flertall for den reduksjon av skadevirkningene som ligger i innstillingen fra finanskomiteen. Men vi tror altså ikke den går langt nok. For eksempel når Ullevål sykehus – som en følge av det bystyret nå vedtar - må redusere ressursinnsatsen i psykiatrien med 40 millioner er jeg redd sykehuset fortsatt vil måtte skrive ut 20-årige selvmordskandidater etter 12 timer, uten noe tilbud om hjelp.

Kommentarer   

0 #1 anatta 15-10-2012 20:16
au da. er dette faktisk sant. hun prøvde og ta selvmord!

Legg til kommentar