Psykisk helse

Eldre med psykiske lidelser i bydelene Ullern og Vestre Aker: Vi kommer hjem til deg

Psykisk lidelser i bydelene Ullern og Vestre Aker: Vi kommer hjem til deg

Jeg har ofte skrytt av de såkalte FACT-teamene, et hjemmetilbud for folk med psykiske lidelser eller rusproblemer. Bydelene Ullern og Vestre Aker utvider nå tilbudet med et eget eldreFACT-team.

– Vi kommer hjem til deg. Dette er et tilbud til de med alvorlig psykisk lidelse. Vi er så glade for at vi er kommet i gang med et nytt tilbud for eldre mennesker som sliter med store psykiske problemer, sier Bente Otto, avdelingsdirektør for helse og mestring i Bydel Ullern til Akersposten. Tilbudet er til mennesker over 65 år med alvorlige psykiske lidelser, rusproblemer og kognitiv svikt.

– Dette er en helsetjeneste hvor vi oppsøker den enkelte og gir tilbud der vedkommende bor. Vi reiser hjem til folk. Ser hvordan de har det, og hva de trenger. Prøver å finne ut hvordan vi kan gjøre livet bedre for den som er psykisk syk. Dette er et tverrfaglig tilbud med blant andre psykiatere, sykepleiere, spesialister innen geriatri, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

– Når livet er tungt og vanskelig, kan det også bli temmelig kaotisk. Vi kommer inn for å hjelpe til med at vedkommende får en tilværelse en mestrer, sier Sarah Jayne Mathiesen. Det er blant annet viktig å få hjelp til å bryte isolasjon og trene på sosiale sammenhenger, skriver Akersposten.

Grünerløkka og Frogner er i gang, og bra når også Ullern og Vestre Aker nå er i gang. Dette er et viktig tilbud, som jeg heier på.

Kommentarer   

0 #1 Per W Jensen 28-02-2020 00:24
Flott tiltak, - det er med glede man registrere at også Oslo - politikerne har omsorg for byens eldre beboere.

Ofte har den eldre delen av befolkningen behov for multieple helsetjenester. Vestre Aker Seniorråd har derfor tidligere anmodet bydel Vestre Aker om å opprette en HELSESTASJON for eldre i bydel Vestre Aker, som på Grünerløkka, - ref sak 50/2019.

Dersom Oslo - politikerne virkelig mener noe med begrepet Aldersvennlig by/del må dette gis et meningsfylt innhold iht de reelle behov. Det gjenstår å se!
0 #2 Inger Buen Modalsli 29-02-2020 16:08
Min erfaring er at mange har godt av og greier seg bra i normalskolen det første året og noen også andre året. Etter det BØR de aller fleste få en plass i en spesialklasse/spesialavdeling.
Derfor er det ikke alarmerende dersom de får avslag første eller andre året, men dersom de ikke får plass etter det, dersom behovet er der!

Legg til kommentar