Psykisk helse

Eldre med psykiske lidelser i bydelene Ullern og Vestre Aker: Vi kommer hjem til deg

Psykisk lidelser i bydelene Ullern og Vestre Aker: Vi kommer hjem til deg

Jeg har ofte skrytt av de såkalte FACT-teamene, et hjemmetilbud for folk med psykiske lidelser eller rusproblemer. Bydelene Ullern og Vestre Aker utvider nå tilbudet med et eget eldreFACT-team.

– Vi kommer hjem til deg. Dette er et tilbud til de med alvorlig psykisk lidelse. Vi er så glade for at vi er kommet i gang med et nytt tilbud for eldre mennesker som sliter med store psykiske problemer, sier Bente Otto, avdelingsdirektør for helse og mestring i Bydel Ullern til Akersposten. Tilbudet er til mennesker over 65 år med alvorlige psykiske lidelser, rusproblemer og kognitiv svikt.

– Dette er en helsetjeneste hvor vi oppsøker den enkelte og gir tilbud der vedkommende bor. Vi reiser hjem til folk. Ser hvordan de har det, og hva de trenger. Prøver å finne ut hvordan vi kan gjøre livet bedre for den som er psykisk syk. Dette er et tverrfaglig tilbud med blant andre psykiatere, sykepleiere, spesialister innen geriatri, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

– Når livet er tungt og vanskelig, kan det også bli temmelig kaotisk. Vi kommer inn for å hjelpe til med at vedkommende får en tilværelse en mestrer, sier Sarah Jayne Mathiesen. Det er blant annet viktig å få hjelp til å bryte isolasjon og trene på sosiale sammenhenger, skriver Akersposten.

Grünerløkka og Frogner er i gang, og bra når også Ullern og Vestre Aker nå er i gang. Dette er et viktig tilbud, som jeg heier på.

Kommentarer   

#1 Per W Jensen 28-02-2020 00:24
Flott tiltak, - det er med glede man registrere at også Oslo - politikerne har omsorg for byens eldre beboere.

Ofte har den eldre delen av befolkningen behov for multieple helsetjenester. Vestre Aker Seniorråd har derfor tidligere anmodet bydel Vestre Aker om å opprette en HELSESTASJON for eldre i bydel Vestre Aker, som på Grünerløkka, - ref sak 50/2019.

Dersom Oslo - politikerne virkelig mener noe med begrepet Aldersvennlig by/del må dette gis et meningsfylt innhold iht de reelle behov. Det gjenstår å se!
#2 Inger Buen Modalsli 29-02-2020 16:08
Min erfaring er at mange har godt av og greier seg bra i normalskolen det første året og noen også andre året. Etter det BØR de aller fleste få en plass i en spesialklasse/spesialavdeling.
Derfor er det ikke alarmerende dersom de får avslag første eller andre året, men dersom de ikke får plass etter det, dersom behovet er der!

You have no rights to post comments