Psykisk helse

Psykiatrien må ha boliger

Psykiatrien må ha boliger. - Blir de psykiatrisk "ferdigbehandlede" pasienter henvist til ensomme hybler eller rom på hospits, kan sykdommen forverre seg, sier fagfolkene.   - Mange av pasientene som får poliklinisk behandling hos oss, har lite tilfredsstillende botilbud. Det er bekymringsfullt at bydelene i Oslo ikke klarer å etablere gode nok boliger for pasienter med alvorlige, psykiske lidelser. Noen pasienter blir psykotiske i perioder, og kan være voldelige og utagerende i faser av sykdommen. Dersom de hadde hatt et botilbud med faglig bistand, ville dette blitt fanget opp på et tidlig tidspunkt av fagpersoner som kan se hva som er i gjære - før disse pasientene får gjort skade på seg selv eller andre, påpeker avdelingsoverlege for Distriktspsykiatrisk senter (DPS) på Sinsen i Oslo, Inger Johanne Wallø.


- Blir de henvist til ensomme hybler eller rom på hospits, kan sykdommen forverre seg hos disse pasientene. Som andre folk er de avhengige av trygge omgivelser og et godt nettverk for å fungere bra. Hvis de dropper ut av den polikliniske behandlingen vi gir dem, er det ofte vanskelig å få dem tilbake igjen, hvis de ikke har faglig bistand der de bor.


Les mer

Legg til kommentar