Psykisk helse

Dikemark-kuttene: Må det skje et nytt trikkedrap?

I et flammende innlegg i Aften tar kontrollkommisjonsmedlem Grethe Horn Mathismoen oppgjør med dem som har ansvaret for kuttene i sikkerhetspsykiatrien. - At selv Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark (RSA) skal være et offer for budsjettkutt, fyller meg ikke bare med uro, men med en større politikerforakt enn jeg har våget å sette ord på tidligere. Dette skriver mangeårig medlem av kontrollkommisjonen for sikkerhetsavdelingen på Dikemark, Grethe Horn Mathismoen, i et sterkt oppgjør med planene for å kutte 11 av 34 senger fra og med april i år.

Les hele innlegget i Aften