Psykisk helse

Hvis taushet var gull?

Hvis psykiatrien skal bli bedre, må kritikkverdige forhold avdekkes. Med innøvd kløkt fremlegges alternative virkelighetsbeskrivelser for å komme unna alvorlig tjenesteforsømmelse. Dette skriver Eli Undheim, landsstyremedlem i Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien, i en kronikk i Aftenposten denne uka. Hun spør videre: "Hva fortjener betegnelsen "nødvendig helsehjelp", sett i pasients og pårørendes perspektiv? Hva skal betegnes som "urettmessig og unødvendig inngripen i privatlivet"? Det er denne begrunnelsen psykiatritjenesten ofte bruker, om hverandre, slik at den passer inn til forsvar for dem selv."

Les hele kronikken i Aftenposten