Psykisk helse

Se mulighetene, ikke bare diagnosene

"Vi snakker for lite om hvilke helsegevinster arbeid kan gi. I TNS Gallup sin undersøkelse for Helsedirektoratet oppgir hele 96 % at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Bare hjem og nær familie ble ansett som viktigere. Spesielt er tilhørighet, mening og mestring avgjørende. Det å ha noe å gå til og noe meningsfullt å fylle dagene med; det sosiale miljøet på en arbeidsplass; ansvaret; at noen trenger deg; og følelsen av å lære og utvikle seg, er enorme kilder til god psykisk helse. Det er derfor viktig at vi som møter personer som har psykiske helseplager ikke bare ser begrensningene, men motiverer til å se muligheter og til å se framover. Vi i NAV slår dermed et slag for å ikke bare spørre: Hvordan du har det? Men også; Hva vil du? Hva klarer du nå? Og hva drømmer du om å få til?" skriver de 5 NAV-lederne på Nedre Romerike blant annet.

Les hele artikkelen nedenfor.

 

NAV Nedre Romerike

Se mulighetene ikke bare diagnosene

Nylig markerte vi verdensdagen for psykisk helse, og denne dagen er mer aktuell enn noensinne. Vi i NAV har daglige samtaler med mennesker som står utenfor arbeid på grunn av psykiske plager og -lidelser, og veien til jobb kan for mange være lang og tøff. Tema for verdensdagen i år er spør mer, men vi lurer på om vi spør for lite om håp og framtidsutsikter for dem som sliter psykisk. Kan diagnosene stå i veien for at vi ser hele mennesket og hva den enkelte drømmer om å få til?

Alvorlig trend

Antallet personer som står utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske helseplager har økt betraktelig de seneste årene. Psykiske helseplager preger stadig flere, og hindrer mange i å stå i arbeid. Fra å utgjøre om lag 15% av alle fraværsdager rundt årtusenskiftet, utgjør psykiske helseplager i dag over 20% av sykefraværsdagene. Én av fem sykedager i Norge skyldes altså psykiske plager og det er den type sykefravær som har økt mest de siste årene. Bare muskel- og skjelettlidelser gir flere sykedager i året, og noen av disse plagene er også knyttet til utfordringer med psykisk helse og stress. 

Unge som sliter

Det er også urovekkende å se et økende antall unge som sliter psykisk. Vi vet at det å falle utenfor jobb og skole i seg selv kan være en psykisk påkjenning som kan lede til psykiske plager eller forsterke dem som allerede finnes. Unge som av ulike årsaker sliter psykisk og faller utenfor skole eller utdanning kan derfor ganske raskt kan ende opp med å få større utfordringer med å komme inn i arbeid på sikt. 

Ond sirkel

Det er et dilemma at psykiske helseplager gjør at du ikke lenger kan stå i jobb eller studere, samtidig som å stå utenfor arbeidslivet i seg selv kan forverre de psykiske plagene. Det kan være slik at dersom du i første omgang faller utenfor jobb og utdanning på grunn av lettere psykiske helseplager, kan du ende opp med å få større plager og bli stående enda lenger unna arbeidslivet.

I en fokusgruppestudie med psykologer og behandlere for personer med psykiske helseutfordringer (Kinn et al. 2016) kommer det fram at det til tider er for lite fokus på veien tilbake til arbeid for personer med psykiske helseplager. Behandlere selv reflekterer over at det i mange tilfeller burde være mer fokus på muligheter for arbeid og fremtidsutsikter. Med tilrettelegging og samarbeid er det mange som kan klare å ta del i arbeidslivets gleder, men når helsesituasjonen er dårlig er det, forståelig nok, lett å miste målet om arbeid av syne både for pasienter og behandlere. Vi vet at ikke alle kan klare å jobbe dersom utfordringene blir for store, men samtidig blir det ikke rett å gi opp den enkeltes mulighet til å kunne delta i arbeidslivet, da det spiller så stor rolle for den psykiske helsen.

Arbeid som gir helsegevinst

Vi snakker for lite om hvilke helsegevinster arbeid kan gi. I TNS Gallup sin undersøkelse for Helsedirektoratet oppgir hele 96 % at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Bare hjem og nær familie ble ansett som viktigere. Spesielt er tilhørighet, mening og mestring avgjørende. Det å ha noe å gå til og noe meningsfullt å fylle dagene med; det sosiale miljøet på en arbeidsplass; ansvaret; at noen trenger deg; og følelsen av å lære og utvikle seg, er enorme kilder til god psykisk helse. Det er derfor viktig at vi som møter personer som har psykiske helseplager ikke bare ser begrensningene, men motiverer til å se muligheter og til å se framover. Vi i NAV slår dermed et slag for å ikke bare spørre: Hvordan du har det? Men også; Hva vil du? Hva klarer du nå? Og hva drømmer du om å få til?

NAV-lederne på Nedre RomerikeDaniel Berg-HansenJørgen MyhlGunhild BirkemoeHanne Lene KnutliAnne Gro Kvåle

(publisert i Romerikes Blad)

Kommentarer   

#1 Rebecca Tone Wolsdal 18-10-2020 17:49
NAV er ikke nav, men mange forskjellige mennesker som møter mange forskjellige mennesker. Jeg ba NAV-frogner oslo om hjelp, men mennesket som skulle bestemme om jeg skulle få hjelp, hverken så eller hørte meg. Da jeg trengte hjelp av NAV-nesodden møtte jeg et mennske som ikke bare så og hørte meg, men viste meg forståelse samt gav råd.

You have no rights to post comments