Psykisk helse

Hovseter: Vi må forhindre bolig-ghettoer

Hovseter: Vi må forhindre boligghettoer

- Det er en dårlig idé å samle rus og psykiatri på ett sted, skrev Fred Heggen, overlege i psykiatri, i Nettavisen forleden dag.

Og han fortsatte: "I Vestre Aker bydel planlegges det å samle mennesker med alvorlige rusproblemer og/eller psykoselidelser i én og samme høyblokk. Tiltaket er selvfølgelig økonomisk motivert. En arbeidsgruppe som bydelen nedsatte i august 2020 foreslår å samle gruppen mennesker med rus- og psykoseproblematikk, til sammen 75 individer, i Pilotveien 6, som er en høyblokk beliggende 250 meter fra Hovseter torg. I dag gir denne blokken botilbud til henholdsvis eldre mennesker med demens og asylsøkere.

La oss se litt nærmere på den planlagte utnyttelsen av de 93 ettroms leilighetene, som hver er på 29 kvadratmeter, og som fordeler seg over 10 etasjer. Dette er altså leiligheter som man mener vil egne seg for blant annet personer som har sammensatte psykose- og rusproblemer. De fire nederste etasjene er tenkt forbeholdt denne gruppen mennesker (1.-4. etasje). I de to neste etasjene (5. og 6. etasje) ønsker man å innlosjere mennesker med alvorlige, psykiske lidelser. I seks fulle etasjer planlegges altså leiligheter for personer som har store rusproblemer og/eller psykoseproblematikk.

Man trenger ikke være særlig bevandret i verken rus- eller psykiatrifeltet for å forstå at det samlede symptomtrykket med tiden fort vil kunne stige til uhåndterbare høyder," skriver psykiater Fred Heggen.

Umiddelbart vil jeg tenke at omsorgsghettoer selvsagt må være noe som vi absolutt ikke skal etablere. Og det er vel også dette bydelen etter hvert tenker. Det er derfor positivt når bydelsdirektør Kari Andreassen på spørsmål fra meg skriver at planene nå er under endring: Beboersammensetningen blir vesentlig endret i forhold til tidligere planer og det blir gjennomført en grundig ROS-analyse.

Bydelsdirektøren skriver: "Denne saken har endret seg betydelig siste uker. Det er ikke lenger slik at mange personer med rus og/eller psykiatri skal flytte inn i Pilotveien 6. Tidligere var det forutsatt at alle som bor i omsorgsbolig for eldre i Pilotveien 6 skulle flytte til Diakonveien omsorg+. De frigjorte boenhetene skulle brukes til blant annet rus- ca 40-50 enheter. På grunn av at det er lite fellesareal i Omsorg+ vil flertallet ikke flytte likevel. Det vil si at botilbudet for eldre i P6 opprettholdes  for de som ikke ønsker å flytte. Det er imidlertid helt riktig at P6 egner seg for enslige (små leiligheter) Det vil derfor være prioritert til eldre, funksjonshemmede, enslige flyktninger og personer med rus og/eller psykiatri.

Mange av tilbudene for personer med psykiske lidelser og/eller rus gjennom årene er etablert i private regi. Flere er kostbare og får tjenester på feil omsorgsnivå. Det er i derfor igangsatt en prosess om å få bosatt disse i bydelen. Dette i samsvar med kommunale og nasjonale politiske målsettinger. For at dette skal gjennomføres på en riktig måte, først og fremst for de det gjelder, men også for sammensetningen av beboere og nabolag blir det igangsatt en ros-analyse. Fremdrift på dette arbeidet blir fremlagt i bydelsutvalget i deres møte i desember. Bare følg med på saken.

Det er ingen tvil om at bydel Vester Aker har mangel på mindre kommunale boenheter. Det vil ta lang å få etablert dette. Vi må derfor bruke de vi har og yte gode tjenester, trygge beboere og jobbe tett med nabolagene," skriver bydelsdirektøren.

Hva tenker du?

Kommentarer   

+2 #1 Ellen Dahl 26-11-2020 07:32
Helt enig med deg, vi har gjort det før, m.dårlige resultater. Alle "disse folka", er like forskjellige som alle andre, og å stable folk med stort sett store utfordringer i disse ghettoliknende, er Ikke til hjelp for noen.
+2 #2 Erik Olsen 26-11-2020 16:14
Det handler da om å gi rusavhengige og psykisk syke ne tjangs til å komme tilbake og bort fra ett belasta miljø, ikke tvinge oss sammen i en klump hvor ingen klarer å bli frisk. Politikerne syntes d blir oversiktlig og trygt for samfunnet sikkert. Lek med liv og kortsiktig tankegang har det vært nokk av! Godt å se noen forstå litt mer og ta det som en utfordring istedet for et problem.
+2 #3 Ellen Lange 26-11-2020 20:18
Helt enig fra meg også. Må nok bare si at det vedtaket ble gjort på særdeles dårlig kunnskapsgrunnl ag. (Jeg var dessverre med - i mitt første BU-møte, så jeg vet det!) Det eneste som telte da, var å spare 35 mill kr. Den gode nyheten er at at alle nå vil ha en annen løsning. Den dårlige er at det er litt av en utfordring å være med og bestemme i en bydel som har kjempeunderskud d og er lutfattig, takket være Høyres overforbruk og dårlig styring gjennom nesten ti år.
#4 Sigrid Marie E. Refsum 27-11-2020 22:41
Det er jo en kjent sak at psykiske lidelser kan komplisere rusproblemer og rusling kan komplisere psykiske problemer. I tillegg har mange utviklet sine problemer nettopp fordi de var henvist til mennesker med en av disse typene problematikk. Det kan slå begge veier. Det kan være mange fine mennesker som trenger gode miljøer for å komme seg. Noen ganger oppstår det bra miljøer mellom mennesker som sliter psykisk og med rus, men da er folka motivert for å jobbe med problemene og er omgitt av mennesker som støtter så det er mulig.
#5 Nora 17-08-2021 20:34
Hei,
Hva er status på dette prosjektet? Blir det noe av?

You have no rights to post comments