Psykisk helse

Hva kan vi gjøre når byråkratiet hindrer fornuftige løsninger?

Hva kan vi gjøre når byråkratiet hindrer fornuftige løsninger?

Hva kan vi gjøre når byråkratiet hindrer fornuftige løsninger?

Overskriften er av Ivar Christiansen, president i Grefsen Lions. Han beskriver et kjent eksempel, men det illustrerer på en god måte at markeds- og anbudstenkning på velferdstjenester ofte havner helt galt av sted og ikke setter innbyggernes interesser i sentrum.

Lions-presidenten skriver;

"På Skjerven gård i Maridalen driver Tore og Jon Ivar Bakke et dagaktivitetstilbud for personer med demens som kalles «inn på Tunet.» Tre dager i uken får brukerne et tilbud med daglige gjøremål slik at de kan bo lenger hjemme.

Tre av brukerne bor i Nordre Aker bydel og hadde en reisevei på 15 minutter til Skjerven hvor de gledet seg til å møtes. I 2017 krevde Oslo kommune ved Sykehjemsetaten at tilbudet skulle settes ut på anbud. Uten å tenke over maks transporttid pr. bruker ga etaten anbudet til Hauger gård i Fetsund, noe som for hver enkelt av brukerne nå innebærer rundt tre timer i buss/taxi de dagene de skal ha aktiviteter.

Både bydelsadministrasjonen og bydelens politikere arbeider for en annen løsning fra 2022. Det er rett og slett urimelig at en ufølsom etat skal styre en bydels handlingsrom for hvordan de ønsker å behandle sine beboere," skriver Lions-presidenten blant annet. Selv er han tidligere mangeårig bystyremedlem og bydelsutvalgsleder for Arbeiderpartiet.

Og Lions tar saken og finner en foreløpig løsning: De har startet en kronerulling. En kronerulling for at byens innbyggere skal få helt grunnleggende helsetjenester! Men Lions sier samtidig:

"Tilbudet på Skjerven skal imidlertid ikke være basert på veldedighet, og tilbudet trenger forutsigbarhet. Bydelen har ansvar for sine personer med demens, og jeg håper de vil ta det ansvaret ved å gi brukerne i Nordre Aker det beste og mest miljøvennlige tilbudet på Skjerven.

Jeg håper at dyktige politikere i godt samarbeid med administrasjonen i Nordre Aker vil finne en løsning fra 2022, og at Lions gjennom den igangsatte kronerullingen vil klare å bidra til at våre tre Nordre Aker-brukere kommer tilbake til Skjerven så fort som mulig." 

Klokt fra Lions-president Ivar Christiansen. Og så regner jeg med at bydelspoltikere og administrasjon gjør sin del av jobben. Og ikke minst: At helsetjenester til sårbare hjelpetrengende er ikke noe man ukritisk kjøper inn på anbudstorget.

 

Hva kan vi gjøre når byråkratiet hindrer fornuftige løsninger?

Av Ivar Christiansen, president i Grefsen Lions

På Skjerven gård i Maridalen driver Tore og Jon Ivar Bakke et dagaktivitetstilbud for personer med demens som kalles «inn på Tunet.» Tre dager i uken får brukerne et tilbud med daglige gjøremål slik at de kan bo lenger hjemme.

Tre av brukerne bor i Nordre Aker bydel og hadde en reisevei på 15 minutter til Skjerven hvor de gledet seg til å møtes. I 2017 krevde Oslo kommune ved Sykehjemsetaten at tilbudet skulle settes ut på anbud. Uten å tenke over maks transporttid pr. bruker ga etaten anbudet til Hauger gård i Fetsund, noe som for hver enkelt av brukerne nå innebærer rundt tre timer i buss/taxi de dagene de skal ha aktiviteter.

Bydel Nordre Aker innså urimeligheten i at bydelens brukere fikk en slik reisevei og søkte Helsedirektoratet om midler som ble innvilget fram til 2020, men i 2021 ble det avslag fra Statsforvalteren.

Både bydelsadministrasjonen og bydelens politikere arbeider for en annen løsning fra 2022. Det er rett og slett urimelig at en ufølsom etat skal styre en bydels handlingsrom for hvordan de ønsker å behandle sine beboere. Brukerne og de pårørende møtes jevnlig til møter på Skjerven og har en klokkefast tro på at politikere i Nordre Aker vil rydde opp i saken.

Lions-klubbene i bydelen har tatt initiativ til en kronerulling (VIPPS 656274, konto 1609.51.01961 i håp om at vi så raskt som mulig i inneværende år kan finansiere de tre plassene ut året.

Tilbudet på Skjerven skal imidlertid ikke være basert på veldedighet, og tilbudet trenger forutsigbarhet. Bydelen har ansvar for sine personer med demens, og jeg håper de vil ta det ansvaret ved å gi brukerne i Nordre Aker det beste og mest miljøvennlige tilbudet på Skjerven.

Jeg håper at dyktige politikere i godt samarbeid med administrasjonen i Nordre Aker vil finne en løsning fra 2022, og at Lions gjennom den igangsatte kronerullingen vil klare å bidra til at våre tre Nordre Aker-brukere kommer tilbake til Skjerven så fort som mulig.

(publisert i menighetsbladet Talefoten)

Kommentarer   

#1 Per W Jensen 24-05-2021 04:44
Galskapen og manglende kompetanse i sykehjemsetaten har ingen ende. Det er på tide å få inn mennesker med omsorg og alminnelig "bondevett" i denne etaten, eller har de også her en øvre grense for IQ?

You have no rights to post comments