Psykisk helse

Lange køer i psykisk helsevern

Lange køer i psykisk helsevern

Dersom du blir psykisk syk i Norge, har du rett på hjelp fra offentlig helsevesen. Om du som voksen skulle bli deprimert, føle på angst eller ha symptomer på en annen psykisk lidelse, kan du henvises til et distriktspsykiatrisk senter (DPS). Basert på ditt behov kan du der få tilbud på utredning og behandling i form av samtaleterapi med psykolog, og gruppeterapi. Du kan også få innleggelse på institusjon. Men hva du har krav på av det offentlige, og hvor lenge du må vente før du får hjelp, avhenger av hvor akutt behovet er, hvor du bor, alder, og hvor mange andre som står foran deg i køen.

Ifølge Helsenorges tall på nåværende ventetid i spesialisthelsetjenesten, vil en person med eventuell psykoselidelse i snitt vente to og en halv uke før poliklinisk utredning eller behandling. For en person med en depressiv lidelse, er ventetiden på samme type behandling nesten åtte uker i snitt, skriver avisa Journalen.

Psykologspesialist i Helseetaten Annicken Martinez Aasen mener så lang ventetid kan ha betydelige konsekvenser for pasientene som har det vanskelig. – Lang ventetid kan skape motløshet og forverring av helsetilstand. For noen vil det hjelpe litt å vite at man vil få et tilbud etterhvert. Samtidig er det nok slik at de fleste som har tatt kontakt for å få hjelp, kan bli motløse og frustrerte av lang ventetid. I verste fall kan man bli dårlige om man venter lenge, sier hun til avisa.

Sykehusene og spesialisthelsetjenesten er Statens og helseminister Bent Høies ansvar. Men den opplagt nødvendige massive opptrapping uteblir.

Oslo kommune styrker tiltakene i egen regi, nå sist ved revidert budsjett blant annet ved å legge ytterligere 116 millioner i potten.