Psykisk helse

Helsetilsynet har ropt varsku etter å ha avdekket store feil og mangler

For drøyt to uker siden ble Norge rystet over brutal knivstikking og drap på en Oslo-trikk. Ugjerningen ble begått av en mann som bare få dager tidligere var skrevet ut fra akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus. Drapsmannen hadde vært tvangsinnlagt noen dager, og deretter skrevet ut, helt uten videre tilbud om hjelp.

For Helsetilsynet kom den manglende oppfølgingen etter sykehusinnleggelse ikke overraskende. For ett år siden gjennomførte tilsynet i regi av alle fylkeslegene en omfattende undersøkelse blant et utvalg norske akuttpsykiatriske avdelinger, som gir akutt behandling i institusjon, og tilsvarende mange Distriktspsykiatriske sentra (DPS), som har ansvar for pasienter etter utskrivelse. Rapporten ble sendt til Helsedepartementet i begynnelsen av 2004. Ett år er gått, men lite er skjedd for å bedre forholdene.

Les mer i Aftenposten

Legg til kommentar