Psykisk helse

Myter opprettholder tvangsbruk

Myter opprettholder tvangsbrukDebatten om tvang i psykisk helsevern er etterlengtet og nødvendig. Tvang brukes i alt for stort omfang i Norge. Det er et politisk ansvar å sørge for tjenester som gir god hjelp i tråd med brukernes ønsker og behov, med minimal bruk av tvang. Det er urovekkende at det er stille fra politisk hold når tvang er på dagsorden, skriver generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Sunniva Ørstavik, i Aftenposten.

Les mer

Legg til kommentar