Psykisk helse

Bostedsløse psykisk syke på hospits

Bruken av hospits i Oslo er halvert, skrøt byråd Margaret Eckbo for et halvt år siden. Og intet ville være bedre enn at bostedsløse tilbys bedre boforhold enn en hospitstilværelse. Men så leser vi i Dagsavisen 10. aug. at byråden etter gjennomgang av saken ikke finner grunn til å kritisere sosialkontoret i bydel Gamle Oslo for hvordan de behandlet 40-åringen som er siktet for trikkedrapet: "Da han oppsøkte sosialkontoret forklarte han at han pleide å sove hos venner. Det ble vurdert slik hen at det var bedre for han å oppholde seg hos dem i trygge omgivelser enn på hospits", sier Eckbo til Dagsavisen. Det betyr altså at når et sosialkontor skal vurdere midlertidige kriseløsninger for bostedsløse til sterkt psykisk syke er det hospits en i første rekke vurderer som alternativ. - Sosialsentrene bør aldri en gang komme på tanken å vurdere hospits som boalternativ for psykisk syke, sier Ivar Johansen.

Tillitsvalgt Ingeborg Klingberg ved Grønland sosialkontor er lettet over at trikkedrapsmannen ikke var en av hennes klienter. Ofte må hun gi psykisk syke mennesker et langt dårligere tilbud enn det de fortjener. Noen velger til slutt å ta sitt eget eller andres liv. -Jeg lurer ofte på hva som skjer med klientene mine. Særlig de jeg må sende tilbake på gata, sier hun til Dagsavisen.


Les NRK Østlandssendingen

Fengselsinnsatte med tunge psykiske lidelser mister behandlingsplasser

Plasser for psykotiske og voldelige personer legges ned på Dikemark. Allerede venter pasienter i flere måneder for å få hjelp, nå blir ventetiden enda lengre. Her sitter voldsmenn og drapsmenn som er dømt til tvunget psykisk helsevern. De kan ikke sone i fengsel fordi de anses som utilregnelige.

Svikter psykisk syke

Psykisk syke flyktninger, asylsøkere og innvandrere med språkproblemer får dårligere hjelp enn syke nordmenn. Halvparten av kommunene svikter. Helsetilsynet kartla i fjor helsetjenestene til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente i samtlige norske kommuner. Rapporter fra 19 av kommunene er nå klare. Halvparten har ikke gode nok systemer.

Les mer i Dagbladet

Helsetilsynet har ropt varsku etter å ha avdekket store feil og mangler

For drøyt to uker siden ble Norge rystet over brutal knivstikking og drap på en Oslo-trikk. Ugjerningen ble begått av en mann som bare få dager tidligere var skrevet ut fra akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus. Drapsmannen hadde vært tvangsinnlagt noen dager, og deretter skrevet ut, helt uten videre tilbud om hjelp.

«Jeg ønsker ikke å leve som en gris»

Søppel overalt. Knuste vinduer. Stank av urin. Gang på gang har «Arthur» blitt skrevet ut og hensatt til sin slumliknende leilighet i Groruddalen. Han kan ikke bo alene. Han har fått innvilget et ideelt botilbud, men verken bydelen eller sykehuset er villig til å betale. Fordi bydel og sykehus krangler om penger, er dette hva psykiatrien har å tilby «Arthur» (57).

Les mer om Arthur i Dagbladet
Les helseministerens og byrådslederens kommentar

Kathrine (19) tok sitt eget liv på akuttpsykiatrisk sykehus

Da hun skulle skrives ut etter ti døgn, tryglet Kathrine Skrindo om å få bli på akuttmottaket. Samme kveld tok hun livet sitt. Og psykiatrien bekrefter: -  Ei uke er lang tid i akuttpsykiatrien, fastholder avdelingsoverlege Einar Johnsen ved Psykiatrisk akuttavdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS).

Underhaugsveien 5a og 5 b – Boliger for mennesker med psykiske lidelser

Mennesker med psykiske lidelser har sannelig mer enn nok av problemer i sin hverdag. Med disse boligene får de et problem til; absolutt ingen av de som skal bo i disse leilighetene vil ha råd til å betale den formidable husleia det her legges opp til. Her legges det opp til en årlig husleie på fra 100.000 for en ordinær 2-romsleilighet på 41 kvadratmeter, til kr. 150.000 pr. år for en leilighet på 66 kvadratmeter. Det er galt å bygge boliger som folk ikke har råd til å bo i. Det er å skape varige sosialklienter av personer som nettopp er i en livssituasjon hvor en viktig del av deres personlige utviklingsplaner er å bli selvhjulpne, sa jeg bl.a. i bystyret.