Rus

Rusomsorgsplass-nedlegging: Byråden er uklar

Rusomsorgsplass-nedlegging: Byråden tåkelegger"Beboere ved Hovin omsorgssenter er redde for å bli satt på gata hvis forslaget om nedleggelse gjennomføres. I går møtte de opp i Rådhuset i bekymring," skrev Dagsavisen.

Høyre-byråd Anniken Hauglie svarte på dette i Dagsavisen onsdag under overskriften "Tilbudet skal bygges opp."

Men les hennes svar med et kritisk blikk. Hun sier at "Jeg kan berolige (..) Dagsavisen og andre om at tilbudet til rusmiddelmisbrukere fra Oslo kommune ikke bygges ned, men opp." Men svaret er uklart. Hun kunne, om hun ville, sagt: Vi nedlegger ingen rusomsorgsplasser, og gitt rusavhengige noe mer trygghet og nattesøvn. Men under vakre ord avviser hun vel slett ikke det som de rusavhengige er bekymret for: planer om nedleggelse av Hovin omsorgssenter, Bjørnerud rehabiliteringssenter og kvinnetiltaket Josefines hus, tilsammen 64 plasser?

Byrådets budsjettforslag: Dramatiske konsekvenser for rusavhengige

Byrådets budsjettforslag: Dramatiske konsekvenser for rusavhengige Byrådet har foreslått å kutte 26,9 millioner i Velferdsetatens budsjett for 2013. Som følge av dette vil etaten legge fram forslag om nedleggelse av Hovin omsorgssenter, Bjørnerud rehabiliteringssenter og kvinnetiltaket Josefines hus. 

Disse tre tiltakene er henholdsvis to rehabiliteringstilbud, og et omsorgstilbud for kvinner og menn med en rusavhengighet i Oslo. Om forslaget går igjennom vil 65 plasser forsvinne.

Men 130 millioner (50 i år og 80 neste år) i kostnader bare for å utarbeide en søknad for vinter-OL 2022 har Byrådet ingen problemer med å finne plass til i budsjettet, og det uten at Oslo engang har besluttet om kommunen ønsker å søke. Det er byens mest hjelpetrengende som skal måtte lide. Byrådet som jobber ut fra parolen om "å prioritere det viktigste først"......

Det er bystyret som vedtar det endelige budsjettet i sitt møte 5. desember. Les konsekvensvurdering fra de ansatte nedenfor. 

Les de sterke advarslene fra Velferdsetaten
Gå til aksjons-Facebook-siden 
Fortell bystyrepolitikerne hva du mener

Sliter med å innfri politikerløfter

Sliter med å innfri politikerløfterPrindsens mottakssenter i Storgata 36 c skal være bærebjelken i Oslo kommunes sentrumsarbeid og skal imøtekomme både kollektive og individuelle hjelpebehov hos personer med rusmiddelmisbruk i sentrumsmiljøene. Men som det heter i en artikkel i tidsskriftet Rus & Samfunn: Kommunen sliter med å innfri politikerløfter. Bakgrunnen for oppslaget er en erfaring fra ansatte Stein Asthøy.

Til tidsskriftet uttaler jeg blant annet: " – En målsetting om samordning av tjenester og et mottakssenter er bra, men man er nødt til å følge opp med å etablere et fysisk mottak hvor folk enkelt kan få kommet inn og bli geleidet videre."

Les hele artikkelen her

 

Oslo sentrum: Rusavhengige "Raymond" jages og trakasseres

Oslo sentrum: Rusavhengige Raymond jages og trakasseres"Raymond" er en - av mange - rusavhengige som holder til i Oslo sentrum. Mandag ble han igjen utsatt for det rusavhengige opplever er regelmessig trakassering fra politiets side i Oslo:  "Raymond" skriver bl.a:

"I går ble jeg stoppet av politiet og ransaket på åpen gate i krysset utenfor Spaceworld og 7 Eleven....Jeg hadde ikke gjort noe galt eller tenkt til å gjøre noe galt, jeg letet etter en veninne som jeg ikke fikk tak i på telefonen så da tenkte jeg at jeg kanskje kunne finne hun i Skippergata....( Er rusavhengig så jeg har naturlig nok mange venner og bekjente i rusmiljøet).

Politimannen sa at den historien der trodde han ikke noe på. Han hadde sett meg gå frem og tilbake og rundt på Jernbanetorget der og det at jeg sa at jeg var på vei til Sprøyterommet nå tydet på at jeg hadde handlet heroin. (...)

Jeg ble bortvist fra sentrum i 24 timer, den "ringen" de har satt som en grense man ikke kan være innenfor i 24 timer. Bryter man denne så blir man tatt inn på glattcella.

Spørsmålet mitt er: De kan vel ikke bare ta å ransake meg sånn helt uten videre? På bakgrunn av at de hadde sett meg gå rundt på Jernbanetorget/Skippergata?!"

Rusavhengige har - som alle oss andre - krav på å bli møtt med alminnelig menneskelig respekt. Den jaginga og hudsinga de blir utsatt for er ikke en rettsstat verdig. Avtroppende politimester Anstein Gjengedal sa forleden: "Opp til 70 prosent av den aktive politistyrkens tid går med til å gjøre helt andre ting enn å bekjempe kriminalitet i gatene." Jagingen av de rusavhengige er av dem.

Les "Raymonds" mail nedenfor.

 

Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid

Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid"Foreldre, førskolelærere og lærere pekes ofte på som de viktigste rusforebyggerne. Ikke minst fordi de er de voksne som møter de unge jevnt og regelmessig i en alder hvor vaner og uvaner utvikles, " understreket Arne Klyve blant annet da han innledet om foreldrerollen i rusforebyggende arbeid i  samlingen til de regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge.

Men som han også minnet om: "Økonomisk og sosial ulikhet er roten til kriminalitet, uhelse, ungdomsproblemer, rusproblemer osv. Forskjellssamfunn gir utrygghet for alle."


Les Arne Klyves ppt-plansjer

Sosiale ulikheter, alkoholbruk og mulige helsekonsekvenser

Alkoholforbruk: Markant økningTankevekkende utvikling over 10 år:

• Andelen eldre som regner seg som avholdende er markant redusert
• 60+ har doblet sitt alkoholinntak, aldersgruppen har den største relative økningen
• Økning for begge kjønn og alle utdanningsgrupper
• Vinkonsumet har økt betydelig
• Flere rapporterer å ha en problematisk drikkeatferd. Begge kjønn og alle utdanningsgrupper 
• Problematisk drikkeatferd = lavere selvopplevd helse, mer angst og depresjon og i større grad balanseproblemer og fall
• Samme hos kroniske brukere av benzodiazepiner
• Alkohol og medikamenter: små eller ingen forskjeller mellom ikke-brukere og ulike brukergrupper
• Kronisk bruk OG problematisk drikkeatferd: 7.3 %
• Denne gruppen vil trolig ha større helsemessige utfordringer og behov for mer omfattende helse- og sosialtjenester

Førsteamanuensis Steinar Krokstad la fram interessante tall fra Trøndelag på en konferanse i Bergen sist uke, og som nok er representative for landet forøvrig.

Les PowerPointene

Stoffavhengige får ikke den hjelpen de har krav på

Stoffavhengige får ikke den hjelpen de har krav påVerken regelverket eller praktiseringen av det, ivaretar rusavhengiges rettigheter i tilstrekkelig grad,  konkluderer Gatejuristen etter å ha gjennomgått nesten 1700 saker. Gatejuristen har avdekket mangler ved praktiseringen av lov- og regelverket på en rekke felt, både når det gjelder rett til helsehjelp, legemiddelassistert rehabilitering, informasjon, sosiale ytelser og erstatning.

Jeg merker meg at de aller fleste saker handler om rett til bolig. En typisk sak er en person som oppholder seg midlertidig i Oslo og som blir bedt om å reise tilbake til kommunen han kom fra, selv om personen selv ønsker å bo i Oslo. - Her er reglene klare. De som oppholder seg i Oslo har krav på midlertidig bolig dersom de ikke klarer å skaffe det selv, sier Ann Kathrin Nordbø, konstituert leder i Gatejuristen.

Gatejuristen gjør en formidabel jobb i å bistå de som ikke selv har evne til å ha oversikt over, og ork til, å ivareta sine grunnleggende rettigheter. Sammen med Juss-Buss, Juridisk rådgivning for kvinner og Fri Rettshjelp er de viktige støttespillere for byens mest hjelpetrengende.

Les dokumentasjonsrapporten
Les omtale i Aftenposten

Rusavhengige: Ute av syne, ute av sinn?

Rusavhengige: Ute av syne, ute av sinn?Bystyret var torsdag på en heldagsbefaring i Oslo, og besøkte blant annet det nyopprettede Prindsen Mottakssenter for rusmisbrukere.

Igjen blir vi presentert for den jublende statistikken: Uteseksjonen "gjør daglige og systematiske tellinger av antall personer i tilknytning til de åpne rusmiljøene" i Oslo sentrum. Og ikke overraskende: tallene er synkende.

Det skulle da bare mangle. Politiets omfattende jagings- og bøteleggelsesstrategi virker. De rusavhengige blir naturligvis ikke avoppfunnet, men trekker ut i de sentrumsnære bydelene. Til boligområdene. Til Tøyen, Grünerløkka og Sagene.    

Hjelpeapparatet bør være alvorlig bekymret for at rusavhengige i mindre grad er synlige for dem, for dette er jo personer som sårt trenger hjelp og oppfølging.  

Les notatet med telleresultater (pdf)

Rusmottak i Oslo kommune: Keiser uten klær?

Rusmottak i Oslo kommune: Keiser uten klær?"Målsettingene med sentrumsarbeidet er blant annet å hjelpe flere personer som har tilknytning til de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum. Åpningen av mottakssenteret er sentralt i dette arbeidet. Vi får i større grad muligheten til raskt å tilby tverrfaglig oppfølging og hjelp til flere når tilbudene er samlokalisert og man kan utnytte hverandres kompetanse. Jeg er glad for at vi nå samler flere av våre ansatte på ett sted slik at vi kan hjelpe flere med mer," sa sosialbyråd Anniken Hauglie blant annet da hun for noen uker siden åpnet det nye mottakssenteret for rusavhengige i Storgata 36.

Men ansatt Stein Asthøy opplevede en noe annen virkelighet da han forleden var på vakt: "En ansatt ved døgnavdelingen kom og fortalte at det lå en mann i mulig overdose i innkjøringen til senteret. Dette var slik jag forsto det meldt av noen fra nabobygget, mannen lå i en dødvinkel for senterets kameraovervåkning slik at hverken jeg eller døgnavdelingen hadde observert dette. Jeg ble med ut, det viste seg at de også hadde varslet AMK som så hadde sendt politiet for å se til denne mannen.

Følgende situasjon oppsto, der sto vi tre ansatte fra mottakssenteret og så på at politiet stablet den våte mannen, som hadde tøy merket med Blakstad, opp på beina, spurte ham om han hadde identifikasjonspapirer. Jeg trakk meg tilbake til vaktrommet, flau. Her står tre ansatte fra Velferdsetatens mottakssenter og ser på at politiet må ta hånd om en klient som like før har injisert heroin ved vår dør. Vi har ikke team som kan håndtere dette, instruering om at klienter som han ikke skal tas inn i mottakssenteret er gitt, dessuten var mottaket bemannet med bare en person, meg," skriver Asthøy blant annet fra sin dag på jobben i mottakssenteret.

Les mer under.

Beslag av brukerutstyr: Rusavhengige reagerer på politiets benektelse

Beslag av brukerutstyr: Rusavhengige reagerer på politiets benektelseRusavhengige og fagfolk som jobber i miljøet reagerer skarpt når Oslo-politiet benekter at det beslaglegges brukerustyr til rusavhengige:

"Oslo Politidistrikt beslaglegger ikke brukerutstyr i sentrum og i umiddelbar nærhet til Sprøyterommet. For barn (under 18 år) blir dette beslaglagt og barnevern og politiet følger dette barnet tett opp.

Oslo Politidistrikt har siden Sprøyterommet ble opprettet, ikke anmeldt noen for besittelse (beslaglagt brukerdoser) av narkotika på vei til dette."

Nina, se nedenfor, er en av de som reagerer.

For å få ryddet opp i dette trengs konkret dokumentasjon. Det er derfor jeg ber alle om å bidra med dokumentasjon på konkrete episoder. Send dem til meg på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Er'e mulig?

Er'e mulig?Er det mulig at virkelighetsoppfatningen kan være så forskjellig?

Jeg får mange henvendelser om at rusavhengige i Oslo sentrum sier de er blitt fratatt brukerutstyr av politiet, endog når de er på vei til kommunens sprøyterom. Jeg tok spørsmålet opp med Byrådet.

Byrådet spurte derfor Oslo-politiet:

- Hva er Oslo politidistrikts rutiner og praksis for beslaglegging av brukerutstyr, både i Oslo sentrum og i umiddelbar nærhet til Sprøyterommet?
• Hva er Oslo politidistrikts rutiner og praksis for beslaglegging av brukerdoser med heroin fra personer som benytter Sprøyterommet?

Oslo-politiet svarte:

"Oslo Politidistrikt beslaglegger ikke brukerutstyr i sentrum og i umiddelbar nærhet til Sprøyterommet. For barn (under 18 år) blir dette beslaglagt og barnevern og politiet følger dette barnet tett opp.

Oslo Politidistrikt har siden Sprøyterommet ble opprettet, ikke anmeldt noen for besittelse (beslaglagt brukerdoser) av narkotika på vei til dette."

Oslo-politiet sier altså med store bokstaver: Vi beslaglegger ikke brukerutstyr i Oslo sentrum.

Da må vi være konkrete: Derfor ber jeg om at ruavhengige eller hjelpearbeidere som selv opplever, eller er vitne til, at politiet beslagslaglegger brukerutstyr om å sende meg konkret informasjon om hendelser som forteller om en annen virkelighet. Jeg vil da vite nøyaktig når det skjedde, hvor, og hvem som ble rammet, - og naturligvis beskrivelse av selve hendingen. Send meg det på mailadresse Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les Byrådets notat til bystyret