Rus

Stoffavhengige får ikke den hjelpen de har krav på

Stoffavhengige får ikke den hjelpen de har krav påVerken regelverket eller praktiseringen av det, ivaretar rusavhengiges rettigheter i tilstrekkelig grad,  konkluderer Gatejuristen etter å ha gjennomgått nesten 1700 saker. Gatejuristen har avdekket mangler ved praktiseringen av lov- og regelverket på en rekke felt, både når det gjelder rett til helsehjelp, legemiddelassistert rehabilitering, informasjon, sosiale ytelser og erstatning.

Jeg merker meg at de aller fleste saker handler om rett til bolig. En typisk sak er en person som oppholder seg midlertidig i Oslo og som blir bedt om å reise tilbake til kommunen han kom fra, selv om personen selv ønsker å bo i Oslo. - Her er reglene klare. De som oppholder seg i Oslo har krav på midlertidig bolig dersom de ikke klarer å skaffe det selv, sier Ann Kathrin Nordbø, konstituert leder i Gatejuristen.

Gatejuristen gjør en formidabel jobb i å bistå de som ikke selv har evne til å ha oversikt over, og ork til, å ivareta sine grunnleggende rettigheter. Sammen med Juss-Buss, Juridisk rådgivning for kvinner og Fri Rettshjelp er de viktige støttespillere for byens mest hjelpetrengende.

Les dokumentasjonsrapporten
Les omtale i Aftenposten

Rusavhengige: Ute av syne, ute av sinn?

Rusavhengige: Ute av syne, ute av sinn?Bystyret var torsdag på en heldagsbefaring i Oslo, og besøkte blant annet det nyopprettede Prindsen Mottakssenter for rusmisbrukere.

Igjen blir vi presentert for den jublende statistikken: Uteseksjonen "gjør daglige og systematiske tellinger av antall personer i tilknytning til de åpne rusmiljøene" i Oslo sentrum. Og ikke overraskende: tallene er synkende.

Det skulle da bare mangle. Politiets omfattende jagings- og bøteleggelsesstrategi virker. De rusavhengige blir naturligvis ikke avoppfunnet, men trekker ut i de sentrumsnære bydelene. Til boligområdene. Til Tøyen, Grünerløkka og Sagene.    

Hjelpeapparatet bør være alvorlig bekymret for at rusavhengige i mindre grad er synlige for dem, for dette er jo personer som sårt trenger hjelp og oppfølging.  

Les notatet med telleresultater (pdf)

Rusmottak i Oslo kommune: Keiser uten klær?

Rusmottak i Oslo kommune: Keiser uten klær?"Målsettingene med sentrumsarbeidet er blant annet å hjelpe flere personer som har tilknytning til de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum. Åpningen av mottakssenteret er sentralt i dette arbeidet. Vi får i større grad muligheten til raskt å tilby tverrfaglig oppfølging og hjelp til flere når tilbudene er samlokalisert og man kan utnytte hverandres kompetanse. Jeg er glad for at vi nå samler flere av våre ansatte på ett sted slik at vi kan hjelpe flere med mer," sa sosialbyråd Anniken Hauglie blant annet da hun for noen uker siden åpnet det nye mottakssenteret for rusavhengige i Storgata 36.

Men ansatt Stein Asthøy opplevede en noe annen virkelighet da han forleden var på vakt: "En ansatt ved døgnavdelingen kom og fortalte at det lå en mann i mulig overdose i innkjøringen til senteret. Dette var slik jag forsto det meldt av noen fra nabobygget, mannen lå i en dødvinkel for senterets kameraovervåkning slik at hverken jeg eller døgnavdelingen hadde observert dette. Jeg ble med ut, det viste seg at de også hadde varslet AMK som så hadde sendt politiet for å se til denne mannen.

Følgende situasjon oppsto, der sto vi tre ansatte fra mottakssenteret og så på at politiet stablet den våte mannen, som hadde tøy merket med Blakstad, opp på beina, spurte ham om han hadde identifikasjonspapirer. Jeg trakk meg tilbake til vaktrommet, flau. Her står tre ansatte fra Velferdsetatens mottakssenter og ser på at politiet må ta hånd om en klient som like før har injisert heroin ved vår dør. Vi har ikke team som kan håndtere dette, instruering om at klienter som han ikke skal tas inn i mottakssenteret er gitt, dessuten var mottaket bemannet med bare en person, meg," skriver Asthøy blant annet fra sin dag på jobben i mottakssenteret.

Les mer under.

Beslag av brukerutstyr: Rusavhengige reagerer på politiets benektelse

Beslag av brukerutstyr: Rusavhengige reagerer på politiets benektelseRusavhengige og fagfolk som jobber i miljøet reagerer skarpt når Oslo-politiet benekter at det beslaglegges brukerustyr til rusavhengige:

"Oslo Politidistrikt beslaglegger ikke brukerutstyr i sentrum og i umiddelbar nærhet til Sprøyterommet. For barn (under 18 år) blir dette beslaglagt og barnevern og politiet følger dette barnet tett opp.

Oslo Politidistrikt har siden Sprøyterommet ble opprettet, ikke anmeldt noen for besittelse (beslaglagt brukerdoser) av narkotika på vei til dette."

Nina, se nedenfor, er en av de som reagerer.

For å få ryddet opp i dette trengs konkret dokumentasjon. Det er derfor jeg ber alle om å bidra med dokumentasjon på konkrete episoder. Send dem til meg på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Er'e mulig?

Er'e mulig?Er det mulig at virkelighetsoppfatningen kan være så forskjellig?

Jeg får mange henvendelser om at rusavhengige i Oslo sentrum sier de er blitt fratatt brukerutstyr av politiet, endog når de er på vei til kommunens sprøyterom. Jeg tok spørsmålet opp med Byrådet.

Byrådet spurte derfor Oslo-politiet:

- Hva er Oslo politidistrikts rutiner og praksis for beslaglegging av brukerutstyr, både i Oslo sentrum og i umiddelbar nærhet til Sprøyterommet?
• Hva er Oslo politidistrikts rutiner og praksis for beslaglegging av brukerdoser med heroin fra personer som benytter Sprøyterommet?

Oslo-politiet svarte:

"Oslo Politidistrikt beslaglegger ikke brukerutstyr i sentrum og i umiddelbar nærhet til Sprøyterommet. For barn (under 18 år) blir dette beslaglagt og barnevern og politiet følger dette barnet tett opp.

Oslo Politidistrikt har siden Sprøyterommet ble opprettet, ikke anmeldt noen for besittelse (beslaglagt brukerdoser) av narkotika på vei til dette."

Oslo-politiet sier altså med store bokstaver: Vi beslaglegger ikke brukerutstyr i Oslo sentrum.

Da må vi være konkrete: Derfor ber jeg om at ruavhengige eller hjelpearbeidere som selv opplever, eller er vitne til, at politiet beslagslaglegger brukerutstyr om å sende meg konkret informasjon om hendelser som forteller om en annen virkelighet. Jeg vil da vite nøyaktig når det skjedde, hvor, og hvem som ble rammet, - og naturligvis beskrivelse av selve hendingen. Send meg det på mailadresse Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les Byrådets notat til bystyret

Ikke plass i Oslo til mennesker som ikke trener på SATS og drikker kaffe latte og spiser sushi på fredagen?

Ikke er plass i Oslo til mennesker ikke trener på SATS og drikker kaffe latte og spiser sushi på fredagen?Jenny Sandaker, leder av Fransiskushjelpens Gatetjeneste, kjenner mer enn noen annen virkeligheten for byens mest hjelpetrengende, og hun spør:

"Har samfunnet og Oslo blitt så vellykket og trangt at det ikke er plass til mennesker som ikke trener på SATS, drikker kaffe latte og spiser sushi på fredagen? "Da vi var på operataket opplevde vi å bli overrumplet av en rusmisbruker. Ikke engang der fikk vi være i fred, og hadde jeg ikke vært observant kunne vi med letthet blitt offer for dop i drikken vår," skriver Barbara Kelly i Aftenposten 2. august i år.

Da jeg leste dette tenkte jeg at hvis hun visste hvor mye arbeid som ligger i å erverve den "dopen", så hadde hun skjønt at den neppe hadde forsvunnet ned i drinken hennes. Ila Hybelhus er utsatt for massiv kritikk fra naboene, de har sett seg lei på at rusmiddelavhengige skal bo der hvor de bor og ønsker dem lenger vekk. Hvor er ønsket om bedre kår for de som har det vanskelig? Ingen ønsker store, åpne rusmiljøer (verken på Alexander Kiellandsplass eller det som utspiller seg med helgefyll på Karl Johansgate lørdagskvelden). Kan vi tillate oss å ønske menneskene som tilhører disse miljøene bort også?" spør Jenny Sandaker, leder i Fransiskushjelpens Gatetjeneste, blant annet som dagens gjesteblogger.

Les hele hennes gjesteblogginnlegg nedenfor.

Metadonbruker: Får ikke trappe ned

Metadonbruker: Får ikke trappe nedHeidi Hagen er matadonbruker, men ønsker å trappe ned. Her på bloggen skrev hun i vinter bl.a. dette:

"Jeg har nå gått på Metadon siden prøveprosjektet i 1995. Det er hele 16 år. Jeg har de 2 siste årene brukt mye tid på å forsøke å få en annen medisin, da livet mitt med metadon begynte å dale for 3-5 år siden. Siden det ikke er så altfor mye å velge mellom pr i dag, har jeg satt mitt valg på Dolcontin, da jeg ønsker en mildere medisin som jeg kjenner, og ikke minst vet at jeg fungerer bra på, og kan trappe ned på."

Men hun får det ikke til. Ingen lege vil hjelpe henne. Se hennes statusoppdatering nedenfor.

Jagingen av narkomane er uverdig

Jagingen av narkomane er uverdigDen ene dagen er det mediaoppslag om at

"I Oslo sentrum er det nedgang i antall nye misbrukere som oppsøker narkotikamiljøet. En undersøkelse som er gjort av Velferdsetaten i Oslo viser at det er registrert langt færre nye ansikter i miljøet i år enn i fjor. Nedgangen skyldes blant annet at politiet har gått aktivt inn for å splitte opp narkogjengene i Oslo sentrum."

Og dagen etter et mediaoppslag om at

"Etter at polititet aksjonerte mot rusmiljøet ved Oslo S i fjor sommer, opplever naboene at Alexander Kiellands Plass er blitt sentrum for byens tyngste rusmiljø. – Ofte er fortauet helt fult, så om du skal ta bussen så må du brøyte deg gjennom en stor forsamling med rusmisbrukerne, sier Tor Sager som bor vegg i vegg med rusomsorgens Ila hybelhus."

Begge deler er naturligvis riktig, og det bekrefter det jeg og andre hele tiden har understreket: Å jage de rusavhengige i Oslo sentrum har en klar konsekvens: de flytter seg inn i bområdene i de sentrumsnære bydeler, som Grünerløkka og Gamle Oslo. Ute av syne for turister og andre som haster til jobb, men desto mer belastende for andre.

Dette er en uverdig renovasjonspolitikk. Rusavhengige bør følges opp av sosialarbeidere, og ikke jages av politiet.

Politiet renoverer Oslo

Politiet renoverer OsloKlok lederartikkel i Aftenpostens morgennummer i dag:

"I Oslo sentrum har politiet bortvist rusavhengige mennesker 11 000 ganger det siste året. I gjennomsnitt er det mer enn 30 bortvisninger om dagen, mer enn én i timen, døgnet rundt. Politiet har ganske enkelt delt byen inn i soner, og hvis rusavhengige blir tatt i å bryte loven, får de forbud mot å oppholde seg i visse soner i inntil tre døgn. Bortvisningene blir fulgt av trusler om store bøter eller fengselsstraff.

Det er ingen tvil om at forholdene på Jernbanetorget lenge har vært ugreie. Skremmende for forbipasserende, skjemmende for byen, og triste og nedverdigende for rusmisbrukerne som har vanket der. Politiaksjonene det siste året var ment å skulle fjerne åpne russcener. Tilsynelatende har de virket. Men de åpne russcenene finnes fremdeles, de har bare flyttet seg noen titalls meter. I sidegatene til Karl Johan strever rusfolket seg fremdeles gjennom hverdagen. Brukerne fortsetter å kjøpe, selgerne fortsetter å selge.

Det er visst ikke så farlig, så lenge turistene ikke får se hva som skjer. Meningen er at politiaksjonene skal virke forebyggende. Men dette minner mistenkelig om renovasjon. Rusmisbrukerne behandles som uberørbare, som for enhver pris må holdes unna turistløypene.

Vi er ikke overbevist om at dette er en fornuftig måte å disponere hovedstadens politistyrker på, og tviler sterkt på at dette er en verdig måte å løse rusproblemer," skriver Aftenposten. Og dette er et synspunkt jeg deler.

Derfor tok jeg deler av dette temaet opp med Byrådet forleden, og Byrådet har bedt politiet om å orientere om praksis.

Narkomane: Kommunen deler ut rene sprøyter, politiet beslaglegger dem

Narkomane: Kommunen deler ut rene sprøyter, politiet beslaglegger dem"En narkoman er på vei til Sprøyterommet. 25 meter unna - ved Gunerius - blir han stoppet av politiet og fratatt brukerdosen sin og utstyr som kan relateres til narkotika (sprøyter, askorbinsyre, kokekar ol.). Han får en bot og er syk.

Han forlater stedet. Haster rundt for å skaffe penger til en ny dose før han blir for dårlig. Han rekker ikke å selge nok =OSLO blader og veien er kort til butikkene. Han stjeler og selger, kjøper ny dose og haster til et sted å gjemme seg for å ikke bli tatt. Han har dårlig med brukerutstyr og dårlig tid. Han låner en brukt sprøyte, deler et kokekar og trekker opp vann fra en sølepytt."

Det er Nina Helen Sølling som forteller historien, som skjedde like etter påske. Og hun understreker: "Dette er dessverre ikke første gangen. Har hørt om det flere ganger. Politiet påstår at de IKKE tar brukerdoser fra brukerne på vei til sprøyterommet, men det er bare tull. For et år siden stod jeg sammen med en narkoman som ble ransaket på Oslo S. De tok alt av utstyr, selv om han ikke hadde noe stoff på seg. Jeg stod der med vesker full av utstyr som jeg deler ut. Det tok de ikke."

Oslo kommune deler daglig ut rundt 7.000 rene sprøyter til narkomane som et særs viktig tiltak for å  forebygge HIV, hepatitt og andre smittsomme sykdommer. Andre hjelpermiljøer deler ut askorbinsyre, kokekar og annet brukerutstyr. Alt særs viktige skadereduserende tiltak som redder liv.

Det blir meningsløst at Oslo kommune og hjelpeorganisasjoner deler ut skadereduserende utstyr i sentrum, mens politiet står på nærmeste gatehjørne for å inndra det samme utstyret.

Jeg sender fram spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyret: Vil Byrådet ta initiativ overfor politiet til at denne praksis opphører?

Helsesituasjonen for rusmiddelavhengige – sett fra Oslo legevakt

Helsesituasjonen for rusmiddelavhengige – sett fra Oslo legevaktAvdelingsdirektør Jan Magne Linnsund oppsummerte i et foredrag om "helsesituasjonen for rusmiddelavhengige – sett fra Oslo legevakt" situasjonen slik: "De er mange - og det står ikke bra til."

PURL (Prosjekt ungdom og rus på Legevakta) følger opp pasienter under 23 år med rus- og avhengighetsproblem. Hensikten er å kartlegge unge under 23 år som kommer til Legevakten med en rusrelatert henvendelse. Hele 702 ungdommer genererte 911 konsultasjoner i 2011, og det er flest Oslo-ungdommer.

84 av disse defineres som gjengangere da de alene har generert 209 konsultasjoner ut over 1. henvendelse. Gjengangerne kjennetegnes ved hyppig bruk av rusmidler, høy forekomst av psykiske plager, utenfor arbeid og skole og stor grad av bostedsløshet.

Les nærmere om Legevaktas erfaringer. Her er det mye kunnskap som understøtter hovedbudskapet: det må fortsatt satses på brede og tverrfaglige tilbud til denne pasientkategorien.

Les PowerPointene