Rus

Oslo må bli bedre på LAR-oppfølging

Oslo må bli bedre på LAR-oppfølging- Tilbudet til rusmisbrukerne i Oslo er for dårlig, sier Venstres Trine Skei Grande. Det er en klok observasjon. Rusmisbrukere i Oslo får et dårligere tilbud enn ruspasienter i resten av landet. Det viser statusrapporten for legemiddelassistert rehabilitering (LAR). I Oslo har hver konsulent 70 LAR-pasienter, til tross for at statusrapporten sier at de ikke bør ha mer enn halvparten av dette, noe flere andre regioner i landet overholder.

Men hva med Oslo kommunes egen oppfølging av de samme LAR-brukerne? Statusrapporten for de 734 Oslo-LAR-brukerne viser det som alltid har bekymret meg; det er så lett og billig å dele ut Metadon, Subutex m.v., en det kreves så mye mer for å få til en reell rehabilitering. Rapporten forteller at i Oslo er det større andel enn landet forøvrig som går på passiv sosialhjelp, uten noen form for beskjeftigelse. Og lavere andel som har yrkesrettet hovedaktivitet. Den forteller også at Oslo er dårligst i landet når det gjelder bosituasjonen, med altfor mange isom kke har egen leiet eller eiet bollig, og som derfor i stedet er uten bolig, bor på hospits eller hybelhus eller litt tilfeldig rundt omkring.

Her er det nok av utfordringer å gripe fatt i for Oslo kommune. Hva er din erfaring? Skriv innspill/synspunkter i kommentarfeltet.

Les statusrapporten (pdf)

Oslo Universitetssykehus nekter heroinavhengig øyeblikkelig hjelp

Oslo Universitetssykehus nekter heroinavhengig øyeblikkelig hjelpJeg er alltid imponert over fagfolk som sloss på barikadene for sine hjelpetrengende pasienter og avdekker svakheter ved det offentlige hjelpeapparatet, som denne gang lege Joe Siri Ekren. På hans blogg skriver han i dag:

"Jeg forsøkte å legge inn en heroinavhengig pasient i går for akuttbehandling på Oslo Universitetssykehus,  Avd. Avgiftning Narkotika (AAN) (som er utpekt til å ha akuttfunksjon for heroinavhengige i Oslo).  Sykehuslegen vurderte pasienten som behandlingstrengende, men pasienten ble ikke innlagt på grunn av plassmangel. Pasienten fikk tilbud om innleggelse om fire dager, og jeg kontaktet straks overlegen ved AAN for at pasienten kunne møte opp for daglig overvåket inntak av Subutex-tabletter på avdelingen inntil innleggelse. Det vil forhindre overdoser og redusere sprøytebruk. Dette er kjent og trygg behanding for en lidelse med høy sykelighet og høy dødelighet.

Imidlertid nektet overlege å gi erstatningsmedisin frem til innleggelse. I stedet for å få skadereduserende og potensielt livreddende behandling ,  overlater overlegen pasienten til gaten for å kjøpe urent stoff og injisere i lysken. Overlegen er fullt klar over dette, og avgjørelsen om ikke å gi Subutex-tabletter ble fattet på prinsipielt grunnlag: “Det gjør vi ikke her.” "

Og i dag har lege, pasient og støttespillere en markering ved hovedporten på Ullevål Sykehus.

Les mer her

Narkomane i sentrumsgatene versus den norske helgefylla

Narkomane i sentrumsgatene versus den norske helgefyllaRusmisbrukerne i sentrumsgatene trigger byrådspolitikerne hvert år på denne tiden, og hensynet til turistene er et tilbakevendende argument.  Problemet flyttes rundt. Rusmiljøet har vært på vandring fram og tilbake siden Slottsparkens tid, rundt i sentrum og delvis ut i periferien, fra Egertorget, Plata og Skippergata til Tøyen, og tilbake til Plata igjen.

Europeiske turister vil nikke gjenkjennende til dette vandrende folket, som stort sett er unnselige mennesker. Mer underlig og sikkert skremmende må det være å se hundrevis av drita fulle ungdommer som slåss, pisser og spyr seg gjennom sommerhelgene. Her har Byrådet noe å lære av Sør-Europa: Lokale krefter har i samarbeid med norsk reiselivsnæring langt på vei lykkes i å isolere charterflatfylla til avsidesliggende strender, langt fra godfolks paradegater, skriver Astrid Renland i siste nummer av tidsskriftet Rus & Samfunn.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune

Alkoholpolitisk plan for Oslo kommuneOslo bystyre vedtok 22. april 2009 en alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune. Byrådets forslag til plan var i hovedsak en næringspolitisk plan, og planutkastet ble derfor betydelig endret i bystyret.

Her foreligger derfor det endelige dokument, etter bystyrets behandling. Har du synspunkter? Skriv i kommentarfeltet.

Les handlingsplanen (Word-dokument)

Bystyreflertallet om rus: Ikke behov for pålegg om opprettholde aktivitetsmål

I disse dager har politiet satt inn sine vanlige sommeraksjoner i Oslo sentrum, ikke bare mot langere men også mot sterkt utslåtte, hjelpetrengende rusavhengige. Rusavhengige jages rundt. Den som da motivert banker på kommunens dør og ber om hjelp, skal ikke da bli møtte med svaret: Dessverre: Behandlingstiden for en søknad om plass i en bo- og omsorgsinstitusjon er trolig 4 til 6 uker, og skal du ha bolig må du nok vente rundt et år. Det er jo nettopp sånne svar som er en viktig faktor til at så altfor få kommer seg ut av dette livet. En kommune som prioriterer det viktigste først har både ressurser og evne til å si: Vi omprioriterer fra andre saksfelt og sørger for at kommunen skal oppfylle de mål og løfter vi har gitt for byens mest utslåtte og hjelpetrengende: de rusavhengige.  SV og Arbeiderpartiet fremmer konkrete forslag om det, som ikke er mer ambisiøse enn at det materielle innhold er: De mål vi satte ved budsjettbehandlingen i  desember  skal nås, sa jeg bl.a. da bystyret i ettermiddag behandlet tertialrapporten pr. 30. april 2009.

Oslo: Rusmisbrukere står i hjelpekø

Oslo: Rusmisbrukere står i venteliste-køMange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig. Venstre vil derfor innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter avrusning slik man praktiserer det i Stockholm i Sverige, skriver partiet i en pressemelding. Det er et utmerket forslag.

Venstre er en del av det parlamentariske grunnlag for Høyre/Fr.P-byrådet i Oslo, og Venstre har derfor - i motsetning til nasjonalt nivå - her mulighet til å sette makt bak krav når det gjelder garantier til rusmisbrukere. Også i Oslo er det naturligvis viktig at motiverte misbrukere får plass snarest mulig. Ved vedtak av budsjett for 2009 ble det derfor vedtatt et mål om at ingen skal vente mer enn 30 dager fra søknaden er mottatt i Rusmiddeletaten til tilbud om plass er gitt.

Byrådets tertialrapport pr. 30.4.2009 forteller at pr. 30. april var det 68 personer som ventet på plass mer enn 30 dager, og etatens prognoser ut over året er at dette vil forverre seg ytterligere. Mot slutten av året regner byrådet/etaten med at 200 har ventet på plass mer enn 30 dager.

Dette er ikke godt nok, og jeg vil ta politiske initiativ for å bedre situasjonen.

Pusj heller sosialarbeidere på de narkomane, framfor politifolk

Pusj heller sosialarbeidere på de narkomane, framfor politifolkByråd Sylvi Listhaug og politisjef Kåre Stølen er dundrende uenige i hvordan narko-miljøet skal bekjempes. Listhaug vil at narkomane skal taues inn av politiet. – Vi kan ikke arrestere folk bare fordi de ser litt skumle ut, sier Stølen til Dagsavisen.

Jeg har sendt byråden en utfordring: Pusj heller sosialarbeidere på de narkomane, framfor politifolk. Les utfordringen under, og skriv gjerne egne synspunkter i kommentarfeltet.

Byrådslederen liker ikke sannheten

"Mens de aller fleste av oss kan krype under en varm dyne i februarnettene så finnes det de som ligger ute i vinterkulda i Oslo. Mannlige rusmisbrukere velger heller å sove utendørs enn å bruke kommunens tilbud, som de mener er lite tilgjengelig og uverdig. De ønsker andre en fin dag, men har selv kalde netter". Det var introduksjonen til en reportasje i NRK Dagsrevyen.

Oslo kommune har havnet ut i kraftig polemikk med NRK, bl.a. på grunnlag av informasjonsavisa Oslo kommune sender til alle husstander. Byrådsleder Erkling Lae mislikte den kommunale informasjonsavisas polemiske form. Men byrådslederen er fortsatt indignert over at NRK Dagsrevyen ga "inntrykk at vedkommende ikke hadde et adekvat botilbud." Ja, mislik det gjerne det, men sånn er virkeligheten: Kommunens botilbud er ikke kvalitetsmessig gode nok, slik at en del i stedet velger å bo i trappeoppganger og under broer. Kanskje byrådslederen selv kunne forsøke ei uke på Ila hybelhus?

Se bladet Journalisten
Se side 35 i referatet fra bystyret

Kommunal rusinnsats-kutt rammer utsatt ungdom

Kommunal rusinnsats-kutt rammer utsatt ungdomBystyreflertallet har påført Rusmiddeletaten et budsjettkutt på 8,1 millioner og etatslederen foreslår stillingskutt. Konsekvensene vil bl.a. kunne ramme noe av satsingen inn mot andre ungdomsmiljøer enn de en treffer i kjerneområdene rundt Akerselva og Oslo sentralbanestasjon. Dette kan for eksempel være snakk om satsinger mot utelivsarenaen eller andre subkulturelle miljøer, sier Fellesorganisasjonen i sin konsekvensanalyse.

En kunnskapsbasert skjenkepolitikk

"Bystyreflertallet forholder seg ikke til dokumenterte fakta: ”Det finnes ikke belegg for påstandene” om at det er sammenheng mellom antallet skjenkesteder, skjenketider og det bråket og den volden som preger Oslo hver helg, sier bystyreflertallet.  De vil ikke forholde seg til virkeligheten. Det er alvorlig at politiets klare råd totalt blir neglisjert av bystyrets flertall. Så skal naturligvis også skjenkepolitikken sees i et mer overordnet perspektiv hvor vi ser sammenhengen mellom totalt alkoholkonsum i et samfunn og de alkoholskader et samfunn må håndtere. Det krever en kunnskapsbasert alkohol- og ruspolitikk. Det er den totale alkoholpolitikken i Oslo som er avgjørende, og ikke alene for eksempel hvorvidt skjenketidene reduseres eller utvides med en time. Men når bystyreflertallet lar alkoholpolitikk primært være næringspolitikk, da bærer dette galt av sted," skriver jeg bl.a. i en artikkel i tidsskriftet Rus & Samfunn.