Rus

Hvorfor døde Fredrik?

Ila Hybelhus, søndag morgen 10. februar i år: I en overkøye på et av rommene finner de ansatte en livløs 19 år gammel gutt. Tilbake sitter moren og bestevennen og spør seg hvorfor en unggutt plasseres på et hospits for eldre, tunge narkomane.

Hvorfor døde Fredrik? Eller snarere; hvem er ansvarlig for at Fredrik, og Fredriks venner i rusmiljøet dør? Den politisk ansvarlige for dette er byråd Sylvi Listhaug som gjennom politiske føringer de facto pålegger tjenesteapparatet å avvise sterkt hjelpetrengende rusmisbrukere eller gjøre byråkratiet for å få hjelp så kronglete at de med tungt bistandsbehov gir opp underveis.

Bostedsløse må sove ute i sprengkulden

Frelsesarmeen slår alarm: Flere av byens bostedsløse tvinges nå til å sove ute på grunn av kommunal plassmangel. Samtidig er det meldt ned mot 20 kuldegrader. - Oslo kommune må ha et ansvar for å sikre at alle har et nødvendig krypinn, og slipper å sove på gata, under broer og i parker. Tar byrådet ansvaret for den første personen som fryser i hjel fordi "det ikke var plass i herberget"? spør bystyrepolitiker Ivar Johansen (sv).

Les mer

Innrømmer mangel på tilbud, foreslår hotell

Ap, SV, Krf og Venstre-politikere synes det er for dårlig at det ikke finnes akutte overnattingstilbud for unge rusavhengige. Listhaug foreslår familie, venner eller hotell som mulige løsninger.

Bystyremedlem Ivar Johansen (SV) kaller forslaget meningsløst. - Denne gruppen trenger oppfølging og bør ikke være alene. Å foreslå hotell vitner om uvitenhet, sier han. Han er sjokkert over at byråden erkjenner at det ikke finnes akutte overnattingstilbud, men at hun ikke gjør noe for å finne løsninger. – Hun tillater seg å ikke reagere overfor rusavhengige. Jeg spør meg om hun hadde gjort det samme hvis det var eldre uten botilbud det hadde vært snakk om, sier han til Dagsavisen.

Les Innrømmer mangel på tilbud, foreslår hotell
Les Folk må få opp øynene

Uakseptabelt botilbud til rusmisbrukere

I NRK TVs Brennpunkt-program tirsdag kveld ble dette til de grader dokumentert. Vi bruker millioner av så vel kommunale som statlige kroner på å få rusmisbrukere rusfrie gjennom Metadonprosjektet, men har ikke egnet bolig å tilby dem. Dette gir særs stor sjanse for at metadonbrukeren sprekker, og er tilbake på kjøret. - Helt uakseptabelt sier SVs Ivar Johansen, som onsdag tok saken opp i bystyret.

Les saken i NRK Brennpunkt

Oslos uverdige sprøyterom

Mens bilene kjører forbi og dresskledde menn på vei hjem fra jobb sender blikk fulle av forakt, setter «Konka» heroinskuddet i armen. Børsparken er hans sprøyterom. I Tollbugata 3 i Oslo står et sprøyterom klart til å ta imot byens tyngste rusmisbrukere. Den borgerlige regjeringen og det borgerlige byrådet holder døra låst. De trenerer et klart pålegg fra såvel stortingsflertallet og bystyreflertallet om et sprøyterom som skal gi verdige forhold. - Dette er uverdig, sier SVs Ivar Johansen. Her tvinges de narkomane til å sette skuddene sine i portrom, veikryss og parker, mens Høyre nekter å låse opp døra til et faglig godt hjelpetilbud.

Les mer i Dagbladet

Dårligere i Oslo etter rusreformen

Behandling og oppfølging av rusmisbrukere i Oslo er blitt dårligere etter at staten overtok ansvaret i 2004. Det viser en ny rapport bestilt av Rusmiddeletaten i Oslo kommune.

For bystyremedlem Ivar Johansen (SV) kommer ikke rapportens konklusjoner overraskende. De bekrefter tvert i mot de antakelser han hadde gjort seg før staten tok over ansvaret for rusbehandlingen i 2004. - Kravet om resultater og antall behandlinger øker. Det fører til at behandlingsapparatet prioriterer ressurssterke klienter med forholdsvis gode prognoser. Det skaper kort liggetid og omløp i systemet, og det er akkurat det politikerne og ledelsen i helsevesenet etterspør, sier Johansen og stiller seg svært kritisk til en slik politikk.

Les mer i Sykepleien

Byrådet i Oslo svikter bostedsløse rusmisbrukere

Det er aldeles utmerket at vi har fått en ikke ubetydelig heving av boligstandarden i eksisterende botilbud, og særlig for kvinner. Men som vi alle selvsagt vet: akkurat det hjelper i liten grad den bostedsløse som sosialkontoret i dag tvinges til å henvise til hospits fordi de mer egnede botilbudene er proppfulle. Det er grunn til å spørre: Ville byrådet turt å ha en slik passiv holdning til hjelpebehovene til en mer ressurssterk velgergruppe? spør Ivar Johansen.

Knallhard vinter for boligløse. Hva mener Fr.P?

Når en privat gårdeier vil kvitte seg med 50 hybler sloss Fr.P. for at «byrådet må gripe inn for å sikre at boligtilbudet blir bevart». Men så langt ser det ikke ut til at Fr.P. (og trolig heller ikke Høyre) vil legge to pinner i kors for å sikre at boligtilbudet til 200 sosialklienter i et kommunalt hybelhus ikke forsvinner. Dette er vel ikke helt konsekvent, Fr.P? spør Ivar Johansen.

Tilbakehold av rusmisbrukere uten eget samtykke

Alfa og omega, både med og uten tvangsbehandling, er at vi erkjenner at rusmisbruk er en del av en livssituasjon som har blitt til over lang tid, og hvor rusmisbruk bare er en liten del av vedkommendes problem. Alt må bygges opp fra bunnen av: et nytt selvbilde, et nytt nettverk og ikke minst botrening og ellers alt som skal til for å mestre et liv uten rus,- enten det er i kommunikasjon med venner og kjente eller det å forholde seg til offentlig byråkrati. Og da kan det hende hele behandlingsapparatet - med eller uten tvang - er for institusjonalisert. For selve hverdagen er jo svært så forskjellig fra det beskyttede livet et institusjonsopphold representerer, sa Ivar Johansen i en debatt i rgei av Kompetansesenteret- Rus, Oslo og Akershus.

Tvangsbehandling av narkomane

Hvis Unge Høyre ville gå i bresjen for hjelpetrengende rusmisbrukere kunne de, framfor å snakke om tvang og politi, sloss for å gi rusmisbrukere valgfrihet. Deres fremste valg vil være å slippe å stå i behandlingskø, få hjelp her og nå - når de er behandlingsmotivert. Hva med en ventelistegaranti om hjelp innen senest 3 måneder, og med en gjensidig rett og plikt om et skikkelig ettervernsopplegg etter institusjonsoppholdet?, skriver Ivar Johansen i Dagbladet.