Rus

Oslos uverdige sprøyterom

Mens bilene kjører forbi og dresskledde menn på vei hjem fra jobb sender blikk fulle av forakt, setter «Konka» heroinskuddet i armen. Børsparken er hans sprøyterom. I Tollbugata 3 i Oslo står et sprøyterom klart til å ta imot byens tyngste rusmisbrukere. Men den borgerlige regjeringen og det borgerlige byrådet holder døra låst. De trenerer et klart pålegg fra såvel stortingsflertallet og bystyreflertallet om et sprøyterom som skal gi verdige forhold. I mellomtida setter de narkomane skuddene sine i portrom, veikryss og parker.

Les mer i Dagbladet

Om å våkne opp i Oslo

Hvordan er egentlig Oslo å våkne opp til når du har gått på narkorus i tyve år? - Når du er heronist går du rundt i en lukka verden. Å våkne opp og se blomster spire og sola skinner er en sterk opplevelse for meg, sier Tone T. Skipperud, med et litt skeivt og fornøyd smil. - Når du kommer ut fra avrusning er det ensomt. Du kjenner ikke nyktre (rusfrie) mennesker og har ikke noe å gå til.

Billige rustiltak har liten effekt

Det offentlige kan spare seg til fant ved å forsøke mindre tid- og kostnadskrevende tiltak for å hjelpe tunge rusmisbrukere tilbake til en rusfri hverdag. Opphold i døgninstitusjon og legemiddelassistert rehabilitering, eller bedre kjent som Metadonbehandling (MAR), gir reduksjoner i bruk av heroin og amfetamin med langt over 50 prosent. Medikamentfrie polikliniske tilbud (uten innleggelse) til klienter som lenge har brukt denne type stoffer, har liten verdi. Det viste den første omfattende evalueringen av nytteverdien av rusbehandling, gjort av forskere ved Statens institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) med midler fra Norges forskningsråd.

Les mer i Aftenposten

Barna klarer seg bedre enn mødrene

Barn av rusmisbrukere lever i gjennomsnitt i syv år med alvorlig rusmisbruk i familien før de får hjelp og ny omsorgsbase. Flertallet av barna klarer seg likevel ganske bra. Forskeren Aase Sundfær har fulgt barna til 31 rusmisbrukere over 20 år. Rapporten som Ullevål universitetssykehus nå publiserer inneholder fjerdegangs etterundersøkelse av barna til en gruppe kvinner med rusproblemer som fødte på Ullevål for 20 år siden.

Dette drikker én norsk ungdom i år - 388 flasker øl

Alkoholforbruket hos norsk ungdom er nesten doblet fra 1997. Hver og en drikker 5,5 liter ren alkohol i året - mer enn i 16 kasser øl. Nye tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at forbruket har økt kraftig, fra 3,03 liter i 1997. -  Alkoholforbruket blant ungdom ser ut til å øke dramatisk. Ungdom drikker oftere og mer av gangen. Det er grunnlag for bekymring, sier Knut Brofoss, direktør for Statens institutt for rusmiddelforskning.

Vil ikke se det

Politiet har sperret av biltrafikken i deler av Kvadratur-området fra 1. mars. Dette er ment som et tiltak for å minske eller helst fjerne sextrafikken i strøket. Det er ikke første gang i årenes løp slike tiltak forsøkes iverksatt. Resultatet kan vi forutsi: ytterligere trakassering og stigmatisering av en gruppe mennesker, skriver Kirsten Frigstad i Natthjemmet til Kirkens Bymisjon.

Les artikkelen

Usj, vekk med seg

"I Oslo konkurrer nå prostituerte fra mer enn førti land om kundene. Det sier seg selv at de mest slitne og stoffavhengige må spe på inntektene på andre måter, selv om byråd Eckbo hytter med pekefingeren og minner om at tigging er ulovlig etter norsk lov. Det samme er veskenapping, innbrudd og butikktyveri. Tigging, derimot, utsetter ikke tiggeren for nervepirrende lovbrudd som til og med kan ende med fengsel.

Hjelp eller jaging

"I dag er rusmisbrukerne på Plata synlige. De er synlige for politiet, for Uteseksjonen og for barnevernet. Det er ikke sikkert det er et dårlig utgangspunkt når vi skal hindre kriminalitet, forebygge vold, bistå den enkelte ut av misbruket og skal fange opp ungdom. Men de er også synlige for alle andre. Velferdssamfunnets bakside speiler seg i en liten grønn flekk rundt et gatekjøkken i Oslo sentrum. De er farlig nær den nye operaen og de er synlige for turistene. Og de minner oss på en narkotikapolitikk ingen av oss har lykkes godt nok med. Vi klarer ikke helt å fri oss fra tanken om at aksjonene på Plata egentlig handler om å skjule beviset på vår utilstrekkelighet, skriver Helen Bjørnøy.

Les mer

Det nytter: Lå i rennesteinen - ble skolelys

Ungdommene var utslått av rusmisbruk og psykisk sykdom. Etter studier på Kirkeveien videregående på Ullevål i Oslo går de ut med knallkarakterer - ofte langt bedre enn landsgjennomsnittet. - Dette er en uendelig vakker statistikk når vi vet hva utgangspunktet var. Husk at enkelte tidligere lå ute under buskene, sier psykolog Morten Hammer ved Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) ved Ullevål universitetssykehus og rektor Kari Berntzen ved Kirkeveien videregående skole.

Det store flyttesuget

I 30 år har politikere og politi jaget narkomane rundt i Oslo. Målet har hele tiden vært det samme; gi narkomane et verdigere liv, og å stoppe ny rekruttering. Etter Slottsparken, Egertorget, Kirkeristen og Plata er det likevel bare blitt flere synlige og nedkjørte narkomane. Faller målsetningene av flyttelasset på veien?

Les mer i Aftenposten