Rus

Kamp mot fattigdom eller mot de fattige?

Kamp mot fattigdom eller mot de fattige? Det er den samme ekskluderene og fordømmene holdning vi møter blant naboene til avrusningsstasjonen på Montebello som når daværende byrådsleder Rune Gerhardsen ville kjeppjage hjelpetrengende rusmisbrukere fra Oslo sentrum.

Les mer

Sammenheng mellom vold, skjenkesteder og alkoholbruk

Det er få forhold som er så godt dokumentert som voldens sammenheng med alkoholrus. Folk flest vet av egen erfaring at det som regel er fulle folk som ryker i tottene på hverandre. Folkediktet «Fanitullen» reflekterer denne folkelige kunnskap ikke  bare i Hallingdalen i eldre tider, men over det ganske land også i vår samtid. Det gamle vandresagnet om at kvinnene i tidligere  tider tok med seg likskjorte til mannen når de dro til gilde, understreker den samme erfaringen. Denne folkelige viten er sterkt underkommunisert i vår samtid. Det er som om mange ikke vil vite av den, banalt enkel som den jo er. Vi vet naturligvis hvorfor det er slik. Sammenhengen mellom vold og alkohol er noe av alkoholbrukens skyggeside. Denne siden vil de færreste trekke fram i et samfunn der alkoholbruken er alminneliggjort og lovprises som en del av det kultiverte liv.

Uakseptable botilbud for rusmisbrukere

Det er meningsløs sløsing med offentlige midler når en ikke får en fullverdig tiltakskjede for behandlingsmotiverte metadonbrukere, men plasser dem i hospitser og hybelhus hvor dop og rus florerer. "Dette er ikke noe jeg vil anbefale noen. Det er bare helt grusomt. Alle går rundt og svimer overalt. Det er helt jævlig," sier en 30-år gammel kvinne som har gått på metadon et halvt år til NRK Østlandssendingen. Dette er en så vel uklokt som uverdig, sier SVs Ivar Johansen i denne artikkelen. 

Lær de narkomane å røyke heroinen, framfor sprøytebruk

- Gi dem et verdig liv: Et trygt sted å bo, helsetjenester, og lær dem å røyke heroin så de slipper å dø av overdose, sier Helen Bjørnøy, generalsekretæren i Kirkens Bymisjon til VG.  Hun tror ikke på noe rusfritt liv for mange av de tyngste narkotikamisbrukerne i Norge. - Mange av misbrukerne har prøvd alt som heter rehabilitering og behandling. Vi bør kanskje heller drive skadereduksjon enn å tro på et fullstendig rusfritt liv for disse menneskene. De er noen få hundre personer, men de er veldig synlige i bybildet i Oslo. I stedet for å jage dem med politi og trussel om straff, bør de heller få hjelp til å leve et så anstendig liv som mulig, sier Helen Bjørnøy.

Svikter tunge rusmisbrukere

Helsetjenestene til tunge rusmisbrukere holder ikke mål, ifølge fersk rapport. Sosial- og  helsedirektoratet vil nå bruke minst 100 millioner kroner på flere avrusningstilbud og  bedre ettervern. Hverken kvaliteten eller  omfanget på helsetjenestene overfor tunge  rusmisbrukere holder mål.   Dette ifølge en fersk rapport utarbeidet av Sintef  Unimed, Staten Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og flere store institusjoner innen rusfeltet.

Restaurantbransjen frykter kriseår

Antall konkurser i restaurantnæringen økte med 50 prosent ifjor til 246 virksomheter. Utsiktene for 2003 er enda mørkere. 2002 ble som et dårlig nachspiel etter en bra fest. Etter mange år der omsetningen for bransjen har økt jevnt og trutt, møtte 246 både store og små steder veggen ifjor. Ikke siden 1993 har konkurstallet vært høyere for bransjen, skriver Dagens Næringsliv.  Overetableringen i utelivsbransjen i Oslo skaper en usunn økonomi, og hvor svært økonomi og brudd på brannforskrifter, arbeidsmiljølov, m.m. florer. Byrådets, og bystyreflertallets, politikk om at en skjenkebevilling skal være lett å få er særs uklok, mener SV's Ivar Johansen.

Les mer i Dagens Næringsliv

Fylla har skylda

Drap, slåssing og dødsulykker. Den norske helgefylla er en blodig affære. Til tross for at Norge har et lavt alkoholforbruk i europeisk sammenheng, bare islendingene drikker mindre, har vi et stort alkoholproblem. Over halvparten av alle drap skjer i fylla, og over halvparten av ofrene var påvirket. Seks av ti voldsofre ved legevaktene i norske storbyer er alkoholpåvirket. En av tre dødsulykker i trafikken er knyttet til alkohol, skriver Dagbladet.

Les mer i Dagbladet

Uakseptable botilbud for rusmisbrukere

Det borgerlige byrådet har tydeligvis et hav av tid når det gjelder å rydde opp i de uverdige boligløsninger vi tilbyr byens bostedsløse. 

I NRK TVs Brennpunkt-program tirsdag kveld ble dette til de grader dokumentert. Vi bruker millioner av så vel kommunale som statlige kroner på å få rusmisbrukere rusfrie gjennom Metadonprosjektet, men har ikke egnet bolig å tilby dem. Det betyr at matadonbrukerne som kjemper en innbitt kamp for å bli rusfrie tvinges til å bo sammen med ikke-behandlingsmotiverte misbrukere og derfor drukner i dop og tilbud om stoff hver dag på hospits og hybelhus. Og dette gir særs stor sjanse for at metadonbrukeren sprekker, og er tilbake på kjøret. 

Gi de narkomane og hjemløse et anstendig tilbud

Oslo er Europas hardeste, kaldeste by å leve i dersom man er kommet ut å kjøre. Og vårt samfunn produserer nye tapere hver dag. Gi dem sprøyterom, metadonbehandling og rehabiliteringstilbud! Det går ikke an å behandle våre barn på den måten som blir gjort i dag. Miljøet på Plata bare vokser og vokser,  og Høyre-byråden har gitt faen og skulle skamme seg!  skriver skuespilleren Bjarte Hjelmeland.

Les mer

Oslos uverdige sprøyterom

Mens bilene kjører forbi og dresskledde menn på vei hjem fra jobb sender blikk fulle av forakt, setter «Konka» heroinskuddet i armen. Børsparken er hans sprøyterom. I Tollbugata 3 i Oslo står et sprøyterom klart til å ta imot byens tyngste rusmisbrukere. Men den borgerlige regjeringen og det borgerlige byrådet holder døra låst. De trenerer et klart pålegg fra såvel stortingsflertallet og bystyreflertallet om et sprøyterom som skal gi verdige forhold. I mellomtida setter de narkomane skuddene sine i portrom, veikryss og parker.

Les mer i Dagbladet