Rus

Like rettigheter som pasienter

Hvordan fungerer pasientrettighetene i praksis for rusavhengige? Kirkens Bymisjon er nær disse menneskene i mange sammenhenger. Med bakgrunn i aktuelle erfaringer er det grunn til å stille spørsmål om rusavhengige faktisk likestilles med andre pasientgrupper, skriver Håkon Løes og Sturla J. Stålsett fra Kirkens Bymisjon i Aftenposten aften.

Les mer i Aftenposten

Sprøyterommet: Et viktig og verdifullt tiltak

Det unike med sprøyterommet er at vi møter narkotikabrukere i en situasjon som hjelpeapparatet tidligere ikke har villet være i. Det gir oss innsikt i en del av livet til heroinbrukerne som tidligere har vært tabu. Vi ønsker at de finner en vei ut av den vanskelige situasjonen som heroinavhengig, men vi anfører ikke den moralske pekefingeren, skriver Anita Reiersen på vegne av de ansatte ved Sprøyterommet.

Les artikkelen i Aften

Med syn på begge øya

er overskriften på et intervju med Ivar Johansen om rusomsorg i Maritastiftelsens blad. Det å bli fri fra stoff må være målet, men det er avhengig av mange forhold rundt misbrukeren. – For at behandlingen skal lykkes, må det finnes en sammenhengende kjede fra motivasjon til rehabilitering og til ettervern, sier han bl.a.