Rus

Dårligere i Oslo etter rusreformen

Behandling og oppfølging av rusmisbrukere i Oslo er blitt dårligere etter at staten overtok ansvaret i 2004. Det viser en ny rapport bestilt av Rusmiddeletaten i Oslo kommune.

For bystyremedlem Ivar Johansen (SV) kommer ikke rapportens konklusjoner overraskende. De bekrefter tvert i mot de antakelser han hadde gjort seg før staten tok over ansvaret for rusbehandlingen i 2004. - Kravet om resultater og antall behandlinger øker. Det fører til at behandlingsapparatet prioriterer ressurssterke klienter med forholdsvis gode prognoser. Det skaper kort liggetid og omløp i systemet, og det er akkurat det politikerne og ledelsen i helsevesenet etterspør, sier Johansen og stiller seg svært kritisk til en slik politikk.

Les mer i Sykepleien