Rus

Straff som middel for å hindre mennesker i å skade seg selv savner mening

Fafos levekårsundersøkelse for innsatte i norske fengsler viser at 60 % av de innsatte brukte narkotika siste måned før de ble fengslet. For det meste dreide det seg om bruk av opiater og sentralstimulerende stoff, det vi kaller for harde stoffer. Det vil si at i dette øyeblikk – og til enhver tid – er det omkring 1800 stoffbrukere i norske fengsler. En stor del av dem er gjengangere og ikke bare det, men mer hva vi kan definere som gjen-gjen-gjen-gjengangere. For narkotikakriminalitet er faktisk tilbakefallsprosenten på mellom 70-80 %. Egentlig er det helt naturlig at den er så høy, og det burde i seg selv være dom nok over et system som bruker straff som middel for å hindre mennesker i å skade seg selv, sa Evy Frantzsen på et debattmøte på Universitetet om straffegjennomføring.

Les foredraget

You have no rights to post comments