Rus

Overdosehavari

OverdosehavariUnder overskriften "Overdosehaverikommisjon" hadde Stian Biong, med mangeårig bakgrunn fra Rusmiddeletaten, et presist innlegg i Aften forleden dag som setter søkelyset på verdier og prioriteringer. Som han bl.a. skriver:

"I 2006 døde fire personer i Oslo i trafikkulykker. Samferdselsetaten utarbeider hvert år en egen årsberetning med en grundig gjennomgang av hendelsene. 65 akutte dødsfall fra narkotika i 2007 nevnes kun summarisk i byrådets årsberetning. Det er nærliggende å foreslå opprettelse av en havarikommisjon i Oslo med ansvar for å gjennomgå hvert enkelt overdosedødsfall de siste to årene."

Legg til kommentar