Rus

"Mor i arbeid nektes behandling for livstruende sykdom"

Mor i arbeid nektes behandling for livstruende sykdomJoe Siri Ekgren er en frisk pust innen legestanden, som jeg følger med interesse. Jeg er ikke nødvendigvis enig med ham, men han tør å være annerledes. Han er tydelig på hva som tjener de brukerne han skal bistå, skriver jeg bl.a. om hans arbeid for å sikre heroinmisbrukere tilstrekkelig helsehjelp.


Joe Siri Ekgren er en frisk pust innen legestanden, som jeg følger med interesse. Jeg er ikke nødvendigvis enig med ham, men han tør å være annerledes. Han er tydelig på hva som tjener de brukerne han skal bistå. Er almenmedisiner i Oslo og driver privatklinikk, primært med opioid-avhengige pasienter. Forskrivningsrett for A- og B-gruppe medisiner inndratt av Helsetilsynet juli 2005, men han arbeider fortsatt for å sikre pasienter kjent og livreddende behandling for opioidavhengighet (som er en sykdom med høy sykelighet og høy dødelighet, og rangeres blant de tre hyppigste dødsårsaker i aldersgruppen 15-45, sammen med kreft og suicid.)
Forleden skrev ham:

"Jeg har siden 26. mars arbeidet med en pasient, en mor som har stabilisert seg på ilegal metadon og som nå er i lønnet arbeid. Alle instanser i første og annenlinje nekter henne medisinsk behandling og synes det er "best practice" at hun injiserer heroin intramuskulært og må gå på strøket for finansiere manglende medisinsk behandling.

LAR-Øst har avslått en fullgod LAR-henvisning 28.3 med den muntlige begrunnelsen at tiltaksplanen ikke var skrevet av sosialtjenesten. Jeg har klaget bydelsoverlege bydel Frogner (kommunehelsetjenesten) og LAR-Øst (spesialisthelsetjenesten) inn til Helsetilsynet i går. Fortsetter i dag med å politianmelde nevnte instanser for grov uforstand i tjenesten og for å ha forlatt pasienten i hjelpeløs tilstand. 
  Jeg kan sikkert oppfattes som ukollegial, men avgjørelsen om å gå så drastisk til verks var ikke vanskelig. Dessverre. Formålet er å sikre pasienten nødvendig helsehjelp."

Les mer om saken her.

Kommentarer   

#1 m28sørland 26-11-2012 15:13
joe har jeg hat kontakt med tidligere han var ivrig på og hjelpe meg med mitt heroin misbruk,men jeg var for langt ute vil nå benytte muligheten til og takke leger som han! thank u
og med tanke på hu dama som stabilsierte seg på metadon ulovlig all props til henne for godt abreid. lar er maktsyke og arrogante

You have no rights to post comments