Rus

"Mor i arbeid nektes behandling for livstruende sykdom"

Mor i arbeid nektes behandling for livstruende sykdomJoe Siri Ekgren er en frisk pust innen legestanden, som jeg følger med interesse. Jeg er ikke nødvendigvis enig med ham, men han tør å være annerledes. Han er tydelig på hva som tjener de brukerne han skal bistå, skriver jeg bl.a. om hans arbeid for å sikre heroinmisbrukere tilstrekkelig helsehjelp.


Joe Siri Ekgren er en frisk pust innen legestanden, som jeg følger med interesse. Jeg er ikke nødvendigvis enig med ham, men han tør å være annerledes. Han er tydelig på hva som tjener de brukerne han skal bistå. Er almenmedisiner i Oslo og driver privatklinikk, primært med opioid-avhengige pasienter. Forskrivningsrett for A- og B-gruppe medisiner inndratt av Helsetilsynet juli 2005, men han arbeider fortsatt for å sikre pasienter kjent og livreddende behandling for opioidavhengighet (som er en sykdom med høy sykelighet og høy dødelighet, og rangeres blant de tre hyppigste dødsårsaker i aldersgruppen 15-45, sammen med kreft og suicid.)
Forleden skrev ham:

"Jeg har siden 26. mars arbeidet med en pasient, en mor som har stabilisert seg på ilegal metadon og som nå er i lønnet arbeid. Alle instanser i første og annenlinje nekter henne medisinsk behandling og synes det er "best practice" at hun injiserer heroin intramuskulært og må gå på strøket for finansiere manglende medisinsk behandling.

LAR-Øst har avslått en fullgod LAR-henvisning 28.3 med den muntlige begrunnelsen at tiltaksplanen ikke var skrevet av sosialtjenesten. Jeg har klaget bydelsoverlege bydel Frogner (kommunehelsetjenesten) og LAR-Øst (spesialisthelsetjenesten) inn til Helsetilsynet i går. Fortsetter i dag med å politianmelde nevnte instanser for grov uforstand i tjenesten og for å ha forlatt pasienten i hjelpeløs tilstand. 
  Jeg kan sikkert oppfattes som ukollegial, men avgjørelsen om å gå så drastisk til verks var ikke vanskelig. Dessverre. Formålet er å sikre pasienten nødvendig helsehjelp."

Les mer om saken her.