Rus

Alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Byrådet - ved byrådsavdeling næring og idrett (ja, du leser riktig: i Oslo er alkoholpolitikk ikke sosialpolitikk - men næringspolitikk) har sendt et forslag til alkoholpolitisk handlingsplan ut på høring. Høringsfristen er 1. mai, men byrådet tar selvsagt i mot innspill også etter den datoen.

Les utkastet til handlingsplan her (pdf)

You have no rights to post comments