Rus

Skjenking: næringshensyn eller folkehelse?

Skjenking: Næringshensyn eller folkehelse?I alkoholpolitikken står bransjehensyn ofte mot hensynet til folkehelsen. Bransjeinteresser vinner i mange tilfeller fram på bekostning av folkehelsen. Det som er lønnsomt for enkeltvirksomheter er ikke nødvendigvis det beste for samfunnet. Til tross for at Oslo kommunes plan i første rekke ser på alkoholpolitikken ut fra et økonomisk- og næringsperspektiv, er framstillingen nokså ensidig. Planen tar ikke for seg de betydelige samfunnsmessige problemene som er knyttet til f.eks tapt arbeidsinnsats og tapt produktivitet som følge av dårlig helse og tidlig død. Det er stor grunn til å tro at tiltak som kan redusere omfanget av alkoholskader i befolkningen vil virke positivt for næringslivet generelt og verdiskapningen, skriver Kirkens Bymisjon og Actis i sin høringsuttalelse til byrådets utkast til alkoholpolitisk handlingsplan.

Les uttallelsen