Rus

Kan miste sprøyterommet

– Administrasjonen i Rusmiddeletaten i Oslo har anbefalt politikerne å legge ned tilbudet når forsøksperioden utløper ved utgangen av 2009. De begrunner det med at det er for dyrt å drive, sier sykepleier og fagansvarlig Marcus Nøstdahl. Han har jobbet ved sprøyterommet siden oppstarten og føler nå at de som jobber med tilbudet ikke blir hørt. – Debatten går uten at vi som jobber her blir tatt med. Ansatte opplever at mange som deltar i debatten mangler kunnskaper om hva vi faktisk gjør på sprøyterommet, sier han. Nøstdahl mener flere burde komme og se på tilbudet som gis før de uttaler seg om hva sprøyterommet er.

Min kommentar: Det vil være særs uklokt om dette viktige tilbudet til rusmisbrukerne blir lagt ned, og jeg tviler på om bystyreflertallet vil tørre å gjøre det. Jeg vil i alle fall sloss for sprøyterommets eksistens.

Les mer i Sykepleien