Rus

Alkoholpolitisk handlingsplan ubrukelig

Alkoholpolitisk handlingsplan ubrukelig- Byrådet legger opp til fri flyt av alkohol med utvidelse av skjenketider og få restriksjoner. Pllanen ivaretar næringens interesser og i liten grad de alkoholpolitiske, sier jeg bl.a. i et intervju i siste nummer av tidsskriftet Rus & Samfunn i en kommentar til forslaget byrådet har lagt fram til akoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune. Bystyret valgte ikke å haste-behandle planen før sommeren.

Les intervjuet