Rus

Mangel på kommunale boliger: - Sprekken er ikke langt unna

Myndighetene kaster bort flerfoldige millioner når de ikke klarer å gi rusmisbrukere et botilbud etter behandling, mener Rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Geir Andersen er redd for å havne på gata igjen, melder NRK Østlandssendingen. 42-åringen har vært igjennom et rehabiliteringsprogram og er klar for å starte et nytt liv, men bydel Alna klarer ikke å skaffe kommunale boliger til alle som trenger det.

I 2005 kartla Oslo kommune et udekket behov for rundt 620 leiligheter for å kunne skaffe leiebolig til den som selv ikke er i stand til å skaffe seg ordinær bolig på det private boligmarked. På tross av denne kunnskap har Byrådet og bystyrets politiske flertall siden dengang redusert antall tilgjengelige leiligheter med ytterligere 417. Det har vært viktigere å selge leiligheter for å få inn penger i kommunekassa.

Les mer hos NRK Østlandssendingen
Les en kommentar fra Juss-Buss

You have no rights to post comments