Rus

Narkotikasalg langs Akerselva: Politi eller vektere løser ikke problemet

Narkotikasalg langs Akerselva: Politi eller vektere løser ikke problemetNarkotikasalg ved Akerselva må møtes med tiltak på bred front. Mer politi løser ikke problemet, mener forskere. Sosiologene Sveinung Sandberg ved Universitetet i Bergen og Willy Pedersen ved Universitetet i Oslo har gjennom ett år fulgt miljøet rundt hasjselgerne ved Akerselva. Resultatet er publisert i boka "Gatekapital". Sandberg mener at hverken mer politi eller oppgradering av området med parker, slik byrådet planlegger, vil løse problemet. Slike tiltak vil eventuelt bare flytte problemet til andre områder.

Les intervju Aftenposten
Les fra prosjektet

Kommentarer   

#1 Ulf Granli BU representant Bydel Grünerløkka 10-11-2008 12:27
Vekter på Grünerløkka.
Heldigvis snudde Venstre i Bystyret og stemte for å bruke Vektere i en begrenset periode i den nedre delen av Grünerløkka. Ingen ønsker at polititets oppgaver skal overtas av andre og det er heller ikke tanken her. men sett i lys av den fortvilelse og maktesløshet som beboerne må føle ved at deres boligområde er beleiret av narkotikahandle re, vil ethvert tiltak være bedre enn passivitet.

Polititets virkeområde har forlengst blitt gjenstand for endringer. Vekternes tilstedeværelse er en dyd av nødvendighet for næringslivet i Oslo så vel som for byens soalkontorer og andre helseinstitusjo ner hvor hverdagen ville vært utenkelig uten vekternes nærvær. Trafikketaten er også en institusjon som besitter retten til maktutøvelse uten politimyndighet , så beklageligvis er polititets ansvarsområde under endring. Byrådsleder Erling Lae har foreslått et eget bypoliti for Oslo, dette ble avvist av den rødgrønne regjeringen som også er under sterke press fra politiet selv og publikum for politiets resurssituasjon.

Når det gjelder å ta tilbake områder som har blitt invadert av mer eller mindre kriminelle uønskede elementer er erfaringen fra bl.a. Rudolf Nielsens plass verd å ha i minne, som var utsatt for uønskede elementer til det ble tatt affære og plassen ble reddet ved hjelp av positive aktiviteter.
Søndre gate ville blitt langt mindre attraktivt for narkolangerne hvis området hadde sydet av aktiviteter og lys på kveldstid. Det er verd å merke seg at det området som narkohandlerne finner formålstjenelg er nettopp der hvor alle aktiviteter forsvinner kl. 17.00. Etter den tid er det fritt frem. Søndre gate burde hatt flere aktiviteter på kveldstid som f.eks serveringsstede r, dette ville gitt området de positive aktivitetene hvor lysskye elementer ikke finner arbeidsro. Dette kan faktisk være eneste farbare vei, polititet kan ikke være på stedet til enhver tid, så snart de forsvinner dukker selgerne opp igjen.

Jeg synes heller ikke at an skal gi opp fordi "en fordriver attivitene til andre steder". Rusmiddelmisbru k har vi hatt i alle tider og kampen for at bruken av rus skal komme under kontroll må fortsette ufortrødent. Etter mitt skjønn er serveringsstede r et godt alternativ til fyll og narkotika i private hjem og ofentlige rom. Der har man forbruket under en viss kontroll.

Ulf Granli
BU gruppen Grünerløkka Høyre

You have no rights to post comments