Rus

Sprøyterommet må reddes

Sprøyterommet må reddesByrådet har nå fremmet forslag for bystyret om å legge ned Sprøyterommet. I så fall vill et særs viktig helse og sosialfaglig tilbud for byens rusmisbrukere forsvinne, et lavterskel tilbud som har over 1000 registrerte brukere. Forslaget er særs uklokt.

Meld deg på Facebook-gruppa for å redde Sprøyterommet