Rus

Regjeringen vil ha permanent lov om sprøyterom

Regjeringen vil ha permanent lov om sprøyteromRegjeringen kommer i løpet av oktober til å sende på høring forslag til permanent lov om sprøyterom.

- Den enkelte kommune bør selv få bestemme om den ønsker å ha sprøyterom som del av sine tjenester, og i så fall finansiere ordningen innenfor egne rammer. Med økte ressurser til kommunene er det lagt til rette for dette, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i samband med framleggelse av statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med et høringsutkast der det tas sikte på at loven skal tre i kraft før den midlertidige loven opphører å virke 17. desember 2009. Sprøyterom skal være et valgfritt tilbud for kommunene. Det understrekes at sprøyterommet skal være et supplement til andre omsorgs- og rehabiliteringstiltak for personer som injiserer narkotika daglig og som har behov for omfattende tjenestetilbud for å bedre sin livssituasjon og helsetilstand.

Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere gitt et øremerket tilskudd til drift av sprøyterommet i Oslo. Disse midlene vil også være tilgjengelig i 2009 dersom Oslo kommune ønsker å opprettholde sprøyterommet. - Narkotika er, og skal være, forbudt. Når det likevel kan brukes narkotika straffefritt i sprøyterommet, er dette for å øke tilgjengeligheten til helsehjelp og informasjon om hjelpeapparatet for målgruppen, sier Hanssen.

Les departementets pressemelding om statsbudsjettet og rusfeltet

Kommentarer   

0 #1 Egil Torpmann-Hagen 07-10-2008 22:46
I et TV-program på britiske National Geographic i går kveld (6.10.08) om den verdensomspenne nde narkotikhandele n ble Oslo utropt til den verste "overdose-hoved staden" i Europa. Det gir ikke noe særlig flatterende inntrykk av myndighetenes handtering av det stadig stigende narkoproblemet i Oslo og landet forøvrig. Programlederen tok oss innom det "servicekontore t" som de stedlige helsemyndighete r har opprettet i Oslo sentrum der de narkomane kan få sine doser "under tilfredsstillen de hygieniske forhold". Derfra kunne de rave ut på gaten igjen på vei mot fordervelse og død.

Legg til kommentar