Rus

Regjeringen vil ha permanent lov om sprøyterom

Regjeringen vil ha permanent lov om sprøyteromRegjeringen kommer i løpet av oktober til å sende på høring forslag til permanent lov om sprøyterom.

- Den enkelte kommune bør selv få bestemme om den ønsker å ha sprøyterom som del av sine tjenester, og i så fall finansiere ordningen innenfor egne rammer. Med økte ressurser til kommunene er det lagt til rette for dette, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i samband med framleggelse av statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med et høringsutkast der det tas sikte på at loven skal tre i kraft før den midlertidige loven opphører å virke 17. desember 2009. Sprøyterom skal være et valgfritt tilbud for kommunene. Det understrekes at sprøyterommet skal være et supplement til andre omsorgs- og rehabiliteringstiltak for personer som injiserer narkotika daglig og som har behov for omfattende tjenestetilbud for å bedre sin livssituasjon og helsetilstand.

Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere gitt et øremerket tilskudd til drift av sprøyterommet i Oslo. Disse midlene vil også være tilgjengelig i 2009 dersom Oslo kommune ønsker å opprettholde sprøyterommet. - Narkotika er, og skal være, forbudt. Når det likevel kan brukes narkotika straffefritt i sprøyterommet, er dette for å øke tilgjengeligheten til helsehjelp og informasjon om hjelpeapparatet for målgruppen, sier Hanssen.

Les departementets pressemelding om statsbudsjettet og rusfeltet