Rus

Aktivitetsreduksjoner i Rusmiddeletaten bør stoppes

Driftsreduksjoner i Rusmiddeletaten bør stoppesOppsøkende tjeneste tar i dag seg av de tyngste narkomane over 18 år, mens Uteseksjonen driver forebyggende arbeid rettet mot ungdom. Rusmiddeletaten må spare seks millioner, og direktør Lilleba Fauske ønsker å slå sammen Oppsøkende tjeneste og Uteseksjonen, samt kutte ni stillinger.

Som en konsekvens av bl.a. dette har bystyremedlem Marianne Borgen (SV) sendt fram følgende forslag som skal behandles i helse- og sosialkomiteens møte 29. april: "Byrådet bes fremme sak til bystyret om hvordan bystyrets vedtak av 12.11.2008; ”Byrådet bes snarest å øke den rusforebyggende innsatsen i utsatte områder, bl.a. gjennom økt tilstedeværelse fra uteseksjonen og annen oppsøkende tjeneste”, kan realiseres. I påvente av bystyrets behandling av slik sak stilles planlagte reduksjoner/ omstillinger i Rusmiddeletaten i bero."

Bystyret har mulighet til å rette opp driftskuttet på 6 millioner når det senere denne våren skal beslutte hvordan driftsoverskuddet for 2008 på 113 millioner kroner skal disponeres.

Les hos NRK Østlandssendingen
Les Rusmiddeletatens begrunnelse

Kommentarer   

#1 Sissel Sypriansen 06-04-2009 19:34
Jeg håper da virkelig ikke at bystyret vedtar å kutte i rusmiddelomsorg en... Den burde i stedet økes.... Hvorfor skal alltid de svakeste i samfunnet rammes...?
#2 Rita 07-04-2009 10:57
Jeg kan da ikke se antydning av at dette skulle være til hjelp for de unge belastede miljøene. Synes også det er for dumt av Rusmiddeletaten og snakke om den nye rusakutten. Den er ikke kommet i gang enda!!!
Ikke gi opp ungdommene....d e er vår fremtid vet dere.
#3 Knut William Bygland 09-04-2009 14:20
Jobbet en mannsalder i Oslo-politiet og vil påstå for hver stilling her i forebyggende sparer man minst to stillinger i politiet og to i fengselvesenet, men dette makter ingen å synliggjøre i noen budsjett desverre. For mye sektortenkning i dag.
#4 Anne 10-04-2009 00:38
En skam!!!! Stemmer dårlig med det jeg leser på Fagrådets side. Kan være at jeg ikke skjønner språket, men det er da typisk, "gir" med ene hånda og tar dobbelt med den andre. Opplever bare prat og kosmetikk!!!!!! !!!

You have no rights to post comments