Rus

Evner ikke kommunen å forstå bostedsløse i Oslo?

Evner ikke kommunen å forstå bostedsløse i Oslo?NRK Dagsrevyen hadde 7. februar en Lørdagsrevyreportasje med headingen: "Kalde netter for uteliggere". Ingvild Bryn introduserte reportasjonen slik: "Mens de aller fleste av oss kan krype under en varm dyne i februarnettene så finnes det de som ligger ute i vinterkulda i Oslo. Mannlige rusmisbrukere velger heller å sove utendørs enn å bruke kommunens tilbud, som de mener er lite tilgjengelig og uverdig. De ønsker andre en fin dag, men har selv kalde netter".

Hovedbudskapet til Charlie Storøygard, Svend Andreassen og Jon Are Sletthaug var altså slett ikke at det ikke fantes kommunale overnattingstilbud til dem - eller ei seng for natten som byråden ofte kaller det - men at de som bostedsløse fant tilbudet uverdig og svært lite egnet som botilbud. At de kvalitetsmessig ikke holder mål. Budskapet som er blitt hamret inn gang etter gang fra "brukerne" av hospitser og de store hybelhusene er at de i alt for stor grad domineres av rus og bråk. I den grad du ikke har et rusproblem på forhånd, er det stor sjans for at du vil blir rekruttert til det gjennom opphold der. Derfor velger altså Charlie, Svend og Jon Are i stedet å bo under ei bru, i en oppgang eller på gata.

Kommunen og politikere har betydelig fokus på kvalitet innenfor f.eks. sykehjemssektoren, og det er skremmende at når bostedsløse ytrer seg og ber om det samme så velger den politiske ledelse i Rådhuset i stedet å gå til motangrep. Gjennom en informasjonsavis til alle byens innbyggere hevdes det at NRK-reportasjen var full av feil og misforståelser. Jeg har nøye gjennomgått saken, og kan ikke finne en eneste feil. Dette er en korrekt framstilling av hvordan mange bostedsløse i Oslo opplever situasjonen. Jeg skulle ønske Fr.Ps byråd på dette saksfeltet kunne ha en evne til i større grad å lytte, også når fattigfolk - som kanskje ikke representerer de store velgergrupper - ytrer seg og ber om et mer verdig hjelpetilbud.

Se NRK Dagsrevyreportasjen
Les Oslo kommunes motangrep
Les hele artikkelen på side 25 her (pdf)

Legg til kommentar