Rus

Hvor mange ungdommer ble "kjørt hjem fra Plata"?

I fjor sommer ryddet politiet Plata. Det viktigste argumentet ble områdets rolle i rekruttering av vanlige ungdommer til misbruk av narkotika. Sosiologene Sveinung Sandberg og Willy Pedersen er kritisk. De mener offentligheten langt på vei ble feilinformert. De utdyper den strykkarakter Norge får av EU for manglende forebyggende arbeid blant barn og unge. Forskerne forsterker påstanden om at myndighetene vet for lite om hvorfor ungdommen får problemer med rusmidler, og at vi har for svak evne til å sette i gang tiltak som må antas å virke.

Les deres kronikk i Aftenposten