Rus

Frelsesarmeen: Byråd med ansvarsfraskrivelse for rusmisbrukerne

Det er med stor oppgitthet at Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo reagerer på byråd Margaret Ecbo´s ansvarsfraskrivelse vedr. problematikken som nå kommer i kjølvannet av at man har jaget rusmiddelmisbrukerne bort fra Plata. Vi er rystet over at Byråden for velferd og sosiale tjenester legger ansvaret over på de mest utslåtte i samfunnet, og kommer med uttalelser som ”Jeg hadde håpet at de (rusmiddelmisbrukerene red.anm.) kunne ta litt mer ansvar og vise litt mer medmenneskelighet, de også”, skriver Frelsesarmeens Frode Woldsund bl.a..

Les Frelsesarmeens reaksjon

Legg til kommentar