Rus

En kunnskapsbasert skjenkepolitikk

"Bystyreflertallet forholder seg ikke til dokumenterte fakta: ”Det finnes ikke belegg for påstandene” om at det er sammenheng mellom antallet skjenkesteder, skjenketider og det bråket og den volden som preger Oslo hver helg, sier bystyreflertallet.  De vil ikke forholde seg til virkeligheten. Det er alvorlig at politiets klare råd totalt blir neglisjert av bystyrets flertall. Så skal naturligvis også skjenkepolitikken sees i et mer overordnet perspektiv hvor vi ser sammenhengen mellom totalt alkoholkonsum i et samfunn og de alkoholskader et samfunn må håndtere. Det krever en kunnskapsbasert alkohol- og ruspolitikk. Det er den totale alkoholpolitikken i Oslo som er avgjørende, og ikke alene for eksempel hvorvidt skjenketidene reduseres eller utvides med en time. Men når bystyreflertallet lar alkoholpolitikk primært være næringspolitikk, da bærer dette galt av sted," skriver jeg bl.a. i en artikkel i tidsskriftet Rus & Samfunn.


En kunnskapsbasert skjenkepolitikk
Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo (SV)

"Mot dumheten kjemper selv Gudene forgjeves", skrev den tyske forfatteren Johan Wolfgang Goethe for 300 år siden. Jeg tror klokskap er jevnt fordelt i norsk politikk, men det er jo påfallende når flertallet i Oslo bystyre benekter det som er dokumentert gjennom et utall nasjonale og internasjonale forskningsrapporter: Det er sammenheng mellom tilgjengelighet og konsum, og det er sammenheng mellom alkoholkonsum, skjenketider og vold.

Høyre og Fremskrittspartiet sier at Oslo skal "fremstå som en pulserende by med et variert uteliv", og virkemiddelet de vil bruke er utvidede skjenketider både i sentrum og bydelene.

- Vi har samme målsetting om å gjøre Oslo til en så trygg og trivelig by som mulig. Men veien dit er ikke gjennom å øke tilgjengeligheten på alkohol, sier visepolitimester Roger Andresen. Politiet synes det er underlig at bystyreflertallet ikke ser noen sammenheng mellom skjenketider, antallet skjenkesteder og økt vold. Politiets voldsrapport viser at over halvparten av voldshendelsene i Oslo sentrum skjer natt til lørdag og søndag. Det er mye støy, vold og bråk, i all hovedsak forårsaket av berusede personer.

En meningsmåling viser at kun halvparten av Oslos kvinner føler at det er trygt å ferdes i Oslo om kvelden. Hver femte kvinne er redd for å bevege seg i Oslo på kveldstid. Om vi omregner SIRUS-undersøkelsen fra 2004 om til Oslo innebærer dette at 180.000 av byens innbyggere blir plaget av andres fyll. Mens Stavanger, Bergen og Trondheim gjennom ulike tiltak strammer inn skjenkepolitikken for å skape et bedre uteliv for sine innbyggere blir trolig den samlede resultat av bystyrebehandlingen i Oslo økt tilgjengelighet til alkohol i hovedstaden, særlig ute i bydelene.Bystyreflertallet forholder seg ikke til dokumenterte fakta: ”Det finnes ikke belegg for påstandene” om at det er sammenheng mellom antallet skjenkesteder, skjenketider og det bråket og den volden som preger Oslo hver helg, sier bystyreflertallet.  De vil ikke forholde seg til virkeligheten. Det er alvorlig at politiets klare råd totalt blir neglisjert av bystyrets flertall.

Så skal naturligvis også skjenkepolitikken sees i et mer overordnet perspektiv hvor vi ser sammenhengen mellom totalt alkoholkonsum i et samfunn og de alkoholskader et samfunn må håndtere. Det krever en kunnskapsbasert alkohol- og ruspolitikk.

Det er den totale alkoholpolitikken i Oslo som er avgjørende, og ikke alene for eksempel hvorvidt skjenketidene reduseres eller utvides med en time. Men når bystyreflertallet lar alkoholpolitikk primært være næringspolitikk, da bærer dette galt av sted.

I den aktuelle situasjon må bystyret si

-     Nei til utvidelse av skjenketider, både i sentrum og ute i bydelene
-     Sette inn tiltak mot overetableringen
-     Massive og raske reaksjoner – inklusive stengning – ved overtredelser
-     Satse bredt med forebyggende alkoholarbeid
-     Sikre alkoholfrie arenaer
-     I søknadsbehandlingen legge avgjørende vekt på politiets anbefalinger
-     Flytte beslutningsmyndighet til skjenkebevillinger ut i bydelene

Oslo skal være en attraktiv og trygg by for både innbyggerne og tilreisende, og gi gode levekår. Oslo er av de byer med mest liberale skjenketider i Europa. Ytterligere utvidelse av åpnings- og skjenketider gir ikke en trygg og trivelig hovedstad.

(fra spalten Innhugg, i tidsskriftet Rus & Samfunn nr. 2/2009)

Legg til kommentar