Rus

Drankerne som påfører andre skade

På ett år blir 47 000 norske kvinner skadet av full person. Restriksjoner på alkoholsalg er blitt kritisert som umyndiggjøring av frie mennesker. Men menneskets rett til frihet omfatter ikke rett til å skade andre. Det nordiske drikkemønster fører til at svært mange uskyldige tredjepersoner rammes av drankeres adferd. Denne side av saken utløste i tidligere tider avholdssakens gjennombrudd, og den vil bli tatt opp igjen i kommende helsekampanjer, skriver Hans Olav Fekjær, psykiater og overlege ved Blå Kors Senter.

Les mer i Aftenposten

Legg til kommentar