Rus

Usj, vekk med seg

"I Oslo konkurrer nå prostituerte fra mer enn førti land om kundene. Det sier seg selv at de mest slitne og stoffavhengige må spe på inntektene på andre måter, selv om byråd Eckbo hytter med pekefingeren og minner om at tigging er ulovlig etter norsk lov. Det samme er veskenapping, innbrudd og butikktyveri. Tigging, derimot, utsetter ikke tiggeren for nervepirrende lovbrudd som til og med kan ende med fengsel. Det er en form for fredelig syssel, noen vil si et ganske redelig yrke, i motsetning til det påtrengende, lovlige telefonsalget fra selgere som ikke respekterer privatlivets fred. Gatetigging har ganske riktig det ubehaget ved seg at vi tvinges til å forholde oss til mennesker i sosial nød. Selv de av oss som helst vil slippe å se at medmennesker velger å innta en i våre øyne nedverdigende posisjon, slipper ikke unna. Uansett om velferdsstaten tilgodeser tiggerne med både mat, klær og tak over hodet, er det som kjent ennå ingen myndighet som deler ut penger til rusmidler. Eller tillater rusmidler på blå resept", skriver Sissel Benneche Osvold.

Les mer i Dagbladet

Legg til kommentar