Rus

Vil ikke se det

Politiet har sperret av biltrafikken i deler av Kvadratur-området fra 1. mars. Dette er ment som et tiltak for å minske eller helst fjerne sextrafikken i strøket. Det er ikke første gang i årenes løp slike tiltak forsøkes iverksatt. Resultatet kan vi forutsi: ytterligere trakassering og stigmatisering av en gruppe mennesker, skriver Kirsten Frigstad i Natthjemmet til Kirkens Bymisjon.

Les artikkelen

Legg til kommentar