Rus

Barna klarer seg bedre enn mødrene

Barn av rusmisbrukere lever i gjennomsnitt i syv år med alvorlig rusmisbruk i familien før de får hjelp og ny omsorgsbase. Flertallet av barna klarer seg likevel ganske bra. Forskeren Aase Sundfær har fulgt barna til 31 rusmisbrukere over 20 år. Rapporten som Ullevål universitetssykehus nå publiserer inneholder fjerdegangs etterundersøkelse av barna til en gruppe kvinner med rusproblemer som fødte på Ullevål for 20 år siden.
Rapporten dokumenterer at det er vanskelig for kvinner med alvorlige stoff- eller alkoholproblemer å holde seg rusfrie gjennom barnas oppvekst med mindre de har en rusfri partner og et godt familienettverk. Kvinnene begynner som regel å ruse seg igjen etter at de har vært rusfrie i forbindelse med svangerskap og fødsel. Og de får en mye tettere oppfølging under svangerskapet, sammenlignet med tiden etter at de har født, og er vurdert skikket til å ta med seg barnet hjem.

Les mer i Aftenposten

Legg til kommentar