Rus

Billige rustiltak har liten effekt

Det offentlige kan spare seg til fant ved å forsøke mindre tid- og kostnadskrevende tiltak for å hjelpe tunge rusmisbrukere tilbake til en rusfri hverdag. Opphold i døgninstitusjon og legemiddelassistert rehabilitering, eller bedre kjent som Metadonbehandling (MAR), gir reduksjoner i bruk av heroin og amfetamin med langt over 50 prosent. Medikamentfrie polikliniske tilbud (uten innleggelse) til klienter som lenge har brukt denne type stoffer, har liten verdi. Det viste den første omfattende evalueringen av nytteverdien av rusbehandling, gjort av forskere ved Statens institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) med midler fra Norges forskningsråd.

Les mer i Aftenposten

Legg til kommentar