Rus

Oslo Universitetssykehus nekter heroinavhengig øyeblikkelig hjelp

Oslo Universitetssykehus nekter heroinavhengig øyeblikkelig hjelpJeg er alltid imponert over fagfolk som sloss på barikadene for sine hjelpetrengende pasienter og avdekker svakheter ved det offentlige hjelpeapparatet, som denne gang lege Joe Siri Ekren. På hans blogg skriver han i dag:

"Jeg forsøkte å legge inn en heroinavhengig pasient i går for akuttbehandling på Oslo Universitetssykehus,  Avd. Avgiftning Narkotika (AAN) (som er utpekt til å ha akuttfunksjon for heroinavhengige i Oslo).  Sykehuslegen vurderte pasienten som behandlingstrengende, men pasienten ble ikke innlagt på grunn av plassmangel. Pasienten fikk tilbud om innleggelse om fire dager, og jeg kontaktet straks overlegen ved AAN for at pasienten kunne møte opp for daglig overvåket inntak av Subutex-tabletter på avdelingen inntil innleggelse. Det vil forhindre overdoser og redusere sprøytebruk. Dette er kjent og trygg behanding for en lidelse med høy sykelighet og høy dødelighet.

Imidlertid nektet overlege å gi erstatningsmedisin frem til innleggelse. I stedet for å få skadereduserende og potensielt livreddende behandling ,  overlater overlegen pasienten til gaten for å kjøpe urent stoff og injisere i lysken. Overlegen er fullt klar over dette, og avgjørelsen om ikke å gi Subutex-tabletter ble fattet på prinsipielt grunnlag: “Det gjør vi ikke her.” "

Og i dag har lege, pasient og støttespillere en markering ved hovedporten på Ullevål Sykehus.

Les mer her

Kommentarer   

#1 Helene Holand 13-07-2009 23:47
Jeg trodde legers og helsevesents største og første oppgave var å redde liv. Det er helt utrolig at menensker som trenger øyeblikkelig behandling ikke får det!
#2 Rita Nilsen 13-07-2009 23:48
At syke injiserende rusmisbrukere blir behandlet merkelig er jo ikke noe nytt. Se bare hva myndighetene i Oslo betaler 12.millioner for. Da tenker jeg på sprøyterommet i Oslo som skal gi sprøytenarkoman e en verdighet mellom kl.0930 og 15.30 og der tillater helsepersonell at 2 narkomane hjelper hverandre med å sette nåler i halsen på hverandre . Skulle likt å se at det samme personell hadde tillatt 2 dødene kreftpasienter det samme. Når det er fult så er det jo fult, men OUS avd. KRA har virkelig stått på for å øke kapasiteten. De søkte om 120.mill. til en Rusakutt, men fikk 50.mill. Dvs. at ingen vil betale driftutgiftene. Bymisjonen fikk 60.mill for noe av det samme som OUS skulle gjøre, men disse midlene er øremerket de som ikke klarer å nyttegjøre seg hjelpeapparatet som andre. I Oslo dreiser det seg om ca. 42 personer som Rusmiddeletaten og KRA allerede har kontroll på.
#3 Jens Petter Gitlesen 13-07-2009 23:49
Narkomane har i praksis ikke rett til et verdig liv, med mindre de er søkkrike.
#4 Eric Wilting 13-07-2009 23:50
Det er fristende å kalle overlegens "holdning" til sin patient for fasistisk. Dessverre. Hitler sa klart ifra hvem han hatet, og det er lettere å forholde seg til, enn likegyldighet.

" Det er ikke hatet som dreper, men likegyldigheten " (Elie Wiesel)
#5 Unni Evang 13-07-2009 23:50
All animals are equal but some animals are more equal than others
#6 NN 16-07-2009 22:22
Du formidler litt ukritisk Ekgren's melding om en pasient som måtte vente i 4 dager på inntak i ANN. Rent faktisk er situasjonen den at alle leger har rett til å forskrive Subutex/Suboxon e til kriseintervensjon/avvenning.

Dersom Ekgren mente at pasienten var i en kritisk situasjon, ville det være mer rimelig at han sørget for en korttidsforskri vning med inntak av medikamentet i apotek, på legekontoret eller annet egnet sted enn å kreve at avdelingen skulle opprette en ny rutine for hans pasient.

Selve tiltaket; enkel tilgang til daglig utlevering er imidlertid et viktig tiltak utprøvd som Klinikk Motivasjon, ferdig evaluert i sommer med forslag om viderføring integrert i eksisterende tiltak.
#7 Anita Bolstad 01-08-2009 17:54
den overlegen skulle ha hatt sparken,han har ingenting i rusomsorgen og gjøre.Hvis den pasienten dør mens han venter på hjelp uten og få det,så burde overlegen dømmes for uaktsomt drap.Jeg blir kvalm av sånne leger.
#8 Tone Larssen 06-09-2009 13:25
Det er merkelig, men når det gjelder rusomsorg og behandling er alt politikk, mens ved sykdommer som f.eks kreft så er alle enig at man skal behandle.
Det første som må gjøres innen rusomsorg det er å handle og slutte og kartlegge. Tenk om man skulle kartlagt hvor mange som døde av svineinfulensa uten å sette i gang tiltak. Da hadde nok helseministeren måttet gå. I rusomsorgen kartlegger man og kartlegger. Deretter utreder man så søker man om tiltak og mulig man kan få behandling. Er det rart det ikke fungerer?

You have no rights to post comments