Rus

Oslo Universitetssykehus nekter heroinavhengig øyeblikkelig hjelp

Oslo Universitetssykehus nekter heroinavhengig øyeblikkelig hjelpJeg er alltid imponert over fagfolk som sloss på barikadene for sine hjelpetrengende pasienter og avdekker svakheter ved det offentlige hjelpeapparatet, som denne gang lege Joe Siri Ekren. På hans blogg skriver han i dag:

"Jeg forsøkte å legge inn en heroinavhengig pasient i går for akuttbehandling på Oslo Universitetssykehus,  Avd. Avgiftning Narkotika (AAN) (som er utpekt til å ha akuttfunksjon for heroinavhengige i Oslo).  Sykehuslegen vurderte pasienten som behandlingstrengende, men pasienten ble ikke innlagt på grunn av plassmangel. Pasienten fikk tilbud om innleggelse om fire dager, og jeg kontaktet straks overlegen ved AAN for at pasienten kunne møte opp for daglig overvåket inntak av Subutex-tabletter på avdelingen inntil innleggelse. Det vil forhindre overdoser og redusere sprøytebruk. Dette er kjent og trygg behanding for en lidelse med høy sykelighet og høy dødelighet.

Imidlertid nektet overlege å gi erstatningsmedisin frem til innleggelse. I stedet for å få skadereduserende og potensielt livreddende behandling ,  overlater overlegen pasienten til gaten for å kjøpe urent stoff og injisere i lysken. Overlegen er fullt klar over dette, og avgjørelsen om ikke å gi Subutex-tabletter ble fattet på prinsipielt grunnlag: “Det gjør vi ikke her.” "

Og i dag har lege, pasient og støttespillere en markering ved hovedporten på Ullevål Sykehus.

Les mer her